Residència, Drets socials, Feminismes i Comunicació

Residència, Drets socials, Feminismes i Comunicació
Sara Nicolás Ibañez
3a. Tinent d'Alcalde i regidora de la Residència d’Avis i Àvies de Navàs, Drets socials, Feminismes i Comunicació
Ampliar Informació

1. Àrea de Residència:

 • Programació, coordinació, gestió i control de la Residència d’Avis i d’Àvies.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Residència.

2. Àrea de Drets socials:

Atenció social:

 • Polítiques d’atenció social i d’igualtat.

 • Polítiques d’atenció a les persones.

 • Atenció a la infància i a l’adolescència.

 • Atenció a persones de la tercera edat.

 • Atenció a persones i famílies necessitades.

 • Atenció a persones amb diversitat funcional.

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.

 • Informació, valoració, orientació i assessorament.

 • Circuits d’abordatge integral per a persones amb risc d’exclusió sòcio-laboral.

Accions i programes:

 • Programació, coordinació, gestió i control del Casal de la Gent Gran.

 • Programes transversals i de suport per a persones nouvingudes.

 • Servei d’atenció domiciliària (SAD).

 • Seguiment i control de la gestió relacionada amb el servei de telealarmes.

 • Foment del voluntariat.

 • Polítiques de cooperació i solidaritat internacional.

 • Coordinació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats.

 • Campanyes de sensibilització vers la violència de gènere.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Drets socials.

3. Àrea de Feminismes:

 • Polítiques en favor del feminisme i del col·lectiu LGTBI.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Feminisme.

4. Àrea de Comunicació:

 • Coordinació dels diferents mitjans de comunicació local.

 • Política municipal de comunicació.

 • Imatge corporativa.

 • Campanyes informatives.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Comunicació.