Serveis Econòmics, Participació i Habitatge

Serveis Econòmics, Participació i Habitatge
Marina Potrony Domènech
Regidora de Serveis Econòmics, Participació i Habitatge
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 8 de juliol de 1992

Partit polític: CUP

Portaveu:

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: potronydm@navas.cat

Perfil: Graduada en Administració i Direcció d’Empresa i Màster en Economia Social i Solidària

Trajectòria professional: Actualment treballa en l’àrea de gestió d’una cooperativa d’habitatge.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita: Els matins de dilluns i dimecres

Retribució anual bruta: 10.800€

Declaració d’activitats i béns 2019

 

Regidoria de Serveis Econòmics

 • Pressupost municipal.
 • Gestió pressupostària i control de la despesa.
 • Comptabilitat.
 • Política fiscal i financera.
 • Ordenances fiscals.
 • Gestió de tributs i d’altres ingressos de dret públic.
 • Recaptació tributària.
 • Inspecció tributària.
 • Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer.
 • Control i seguiment de les finances de l’empresa municipal.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Serveis Econòmics.

 

Regidoria de Participació

 • Facilitar l’accés de la ciutadania a la informació municipal.
 • Gestionar i coordinar els punts de trobada i debat entre el govern municipal i la ciutadania.
 • Afavorir la participació de la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, en la gestió municipal.
 • Fomentar el desenvolupament, la millora del teixit associatiu i l’associacionisme veïnal.
 • Gestió dels pressupostos participatius.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Participació.

 

Regidoria d’Habitatge

 • Política del sòl i d’habitatge.
 • Creació d’una Oficina Local de l’Habitatge.
 • Programes de rehabilitació.
 • Gestió de la campanya Actualitzem Navàs.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea d’Habitatge.