Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Baixada del Pi de les Tres Branques - EDN

24a BAIXADA  " PI  DE  LES  TRES  BRANQUES "  NAVÀS
20  DE MAIG 2017
HORARI:

* Concentració al pati de l'escola a les 6 del matí.(Carregar bicicletes al camió).
* Sortida del pati de l'escola a les 6:30 del matí. (Amb autocar).
* Arribada al  PI  DE  LES  TRES  BRANQUES  a les 7:30 del matí.
* Sortida amb bicicletes a les 8 del matí.
* Esmorzar a   CAL MAJORAL .
* Arribada a  NAVÀS cap a les 13 hores aproximadament al pati de l'escola.

REQUISITS:

* Obert a tothom, per a majors de 12 anys.
* Els menors d’edat, amb autorització de pares o tutors.
* Obligatorietat del casc.
* No és cursa de competició.
* S'han de respectar l'horari, recorregut i requisits de l'organització.

INSCRIPCIONS:

* Mitjançant la pàgina web www.edn.cat, o a les oficines de l’escola dins l’horari escolar, del dia 1 al 17 de maig del 2017, fent un ingrés al núm. 2013-6022-67-0200235857. S’ha d’enviar el resguard per e-mail a edn@edn.cat. Preu 14€

   El preu inclou : Desplaçament personal.
                             Desplaçament bicicletes.
                             Esmorzar i altres avituallaments.
                             Samarreta de record.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORITZACIÓ:

En/Na......................................................................amb DNI.......................................
Com a responsable legal del noi/a................................................................................
de..............anys, menor d’edat, domiciliat al carrer.......................................................
núm........de ........................................Tel:.....................................CP..........................
e-mail ..........................................................
AUTORITZO QUE ASSISTEIXI A LA 24a. BAIXADA AMB BICICLETA - PI DE LES TRES BRANQUES - NAVÀS, ORGANITZADA PER L’ EDN, EL DIA 20 DE MAIG DEL 2017
També consento i delego, a tots els efectes, a actuar consegüentment, en cas d’urgència, en la meva absència.
                                                                                                                  SIGNAT(En cas d’accident, l’escola i personal acompanyant declinen tota responsabilitat)

Dades Acte

Data i Hora: Dissabte, 20 de maig de 2017
Preu: Gratuït
Lloc: Pla de Campllong a Navàs

Compartir:

Darrera actualització: 18/04/2017 09:30 Total visites: 752