Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Ple de la Corporació

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA


A) Part resolutiva


1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior: ordinari 30 de gener de 2017 i extraordinari 13 de febrer de 2017
2.Expedient 420/2017. Presa de possessió del càrrec electe senyor Joan Fernàndez Tarrés
3.Expedient 421/2017. Cartipàs municipal mandat corporatiu 2015-2019. Modificació de la composició dels grups polítics municipals
4.Expedient 440/2017. Modificació del règim econòmic dels membres corporatius
5.Expedient 436/2017. Aprovació la sol·licitud de pròrroga del conveni per la prestació del servei de residència assistida i centre de dia (anualitat 2018)
6.Expedient 350/2017. Adhesió a la Declaració de Tarragona per un turisme sostenible i compartit
7.Expedient 441/2017.Adhesió a la Xarxa de Municipis per l’economia social i solidària
8.Expedient 439/2017. Aprovació d’Ordenança municipal reguladora de Subvencions
9.Assumptes sobrevinguts

B) Activitat de control


10.Donar compte de l’informe de morositat del 4t trimestre de 2016 (Ajuntament, Residència i Serveis Municipals de Navàs)
11.Donar compte del període mig de pagament del 4t trimestre de 2016
12.Donar compte de l’estat d'execució provisional del pressupost de l’exercici 2016
13.Informacions Alcaldia


C) Precs i preguntes

Dades Acte

Data i Hora: Dilluns, 20/03/2017 a les 20:30
Preu: Gratuït
Lloc: Sala de Plens de la Corporació

Compartir:

Darrera actualització: 15/03/2017 16:25 Total visites: 411