Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Ple de la Corporació

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior: extraordinària 13 de febrer de 2017 i ordinària de 20 de març de 2017
2.Expedient 421/2017. Nomenament de membres corporatius com a representants en altres organismes i ens
3.Expedient 58/2017. Aprovació definitiva del Reglament del Consell d’Infants
4.Expedient 631/2017. Aprovació inicial del Reglament municipal de regulació del Servei d’Intervenció Socioeducativa per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies (XALAR)
5.Expedient 40/2016. Pròrroga de la suspensió de llicències (POUM)
6.Expedient 714/2017. Aprovació de conveni urbanístic d'expropiació per mutu acord entre l'Ajuntament de Navàs i les persones propietàries afectades pel Passeig de Circumval·lació de Navàs
7.Expedient 690/2017. Establiment i ordenació de preus públics per l’assistència a activitats festives, culturals i artístiques organitzades per l’Ajuntament de Navàs. Ordenança fiscal 27.8
8.Expedient 432/2017. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa Núm. 9, Núm. 28, Núm. 24 i Núm. 27.3
9.Expedient 444/2017. Actualització de l'inventari de béns municipal
10.Expedient 380/2017. Aprovació del compte de recaptació general i el compte de recaptació específic de multes de trànsit, formulats per l’ORGT de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’exercici de 2016

B) Activitat de control

13.Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia 122/2017, de 21 de març, de modificació de les àrees de gestió municipals i designació de regidors delegats
14.Donar compte del període mig de pagament del 1r trimestre 2017
15.Donar compte de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2017
16.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici 2017
17.Expedient 682/2017. Donar compte de la liquidació del pressupost 2016
18.Informacions d’Alcaldia

C) Mocions

1.Moció abaixem ràtios ensenyament

Assumptes sobrevinguts

Precs i preguntes

Dades Acte

Data i Hora: Dijous, 11/05/2017 a les 20:30
Preu: Gratuït
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Compartir:

Darrera actualització: 05/05/2017 08:20 Total visites: 442