Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Ple de la Corporació

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.Expedient 967/2017. Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits, amb càrrec a [el romanent líquid de tresoreria/nous o majors ingressos/anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions/operacions de crèdit]
3.Expedient 931/2017. Operacions de delimitació amb el municipi de Balsareny
4.Expedient 685/2017. Revisió anual del Padró municipal d'habitants
5.Expedient 969/2017. Protocol d’actuació per unes festes lliures de violències sexistes
6.Expedient 970/2017. Proclamació de la Pubilla i les Dames d’Honor i de l’Hereu i els Fadrins 2017
7.Expedient 753/2017. Modificació de crèdits, modalitat d'incorporació de romanents de crèdits

B) Activitat de control

C) Precs i preguntes

Dades Acte

Data i Hora: Dilluns, 17/07/2017 a les 20:30
Preu: Gratuït
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Compartir:

Darrera actualització: 14/07/2017 13:14 Total visites: 633