Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Ple de la Corporació

Ordre del dia:

A) Part resolutiva


1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: ordinària de 17 de juliol de 2017
2. Expedient 908/2017. Aprovació del compte general. Model normal i simplificat
3. Expedient 1104/2017. Calendari de festes locals del municipi 2018
4. Expedient 1192/2017. Ratificació de la resolució de suport al referèndum de
l’1 d’octubre de 2017
5. Expedient 1003/2017. Ratificació de l'adhesió al Pacte de Política Alimentària
Urbana de Milà (Milan Urban Food Policy Pact - MUFPP)


B) Activitat de control


6. Expedient 742/2017. Donar compte de l'informe de morositat (Ajuntament,
Residència i SMN SLU) i del període mig de pagament del 2n trimestre de
2017
7. Expedient 753/2017. Donar compte de la modificació de crèdits, modalitat
d'incorporació de romanents de crèdits


C) Precs i preguntes

Dades Acte

Data i Hora: Dilluns, 18/09/2017 a les 20:30
Preu: Gratuït
Lloc: Sala de Plens de la Corporació

Compartir:

Darrera actualització: 13/09/2017 17:36 Total visites: 665