Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Ple de la Corporació

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

a) Aprovació de l’acta de la sessió anterior:

  • ordinària de 17 de juliol de 2018

b) Qüestions prèvies

1. Donar compte dels decrets i de les resolucions d'Alcaldia

2. Informacions d'Alcaldia

3. Expedient 1014/2018 Donar compte de la liquidació del pressupost de l'OAM Residència

4. Expedient 1015/2018 Donar compte de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament

5. Expedient 1208/2018 Donar compte de la modificació de crèdit, incorporació de romanents de crèdit

c) Part resolutiva

1. Expedient 421/2017. Nomenament de membres corporatius com a representants en altres organismes i ens.

2. Expedient 1206/2018. Calendari de festes locals del municipi 2019.

3. Expedient 1335/2018. Modificació de crèdit 4/2018 amb transferències de crèdit.

4. Expedient 1290/2018. Aprovació de la creació del Consell de la Gent Gran.

d) Assumptes sobrevinguts

e) Precs i preguntes

Dades Acte

Data i Hora: Dimarts, 25/09/2018 a les 21:30
Preu: Gratuït
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Compartir:

Darrera actualització: 21/09/2018 10:59 Total visites: 224