Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Ple Extraordinàri

A) Part resolutiva
1.Expedient 40/2016. Aprovació inicial del pla d'ordenació urbanística municipal
2.Expedient 892/2017. Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits, amb càrrec a [el romanent líquid de tresoreria/nous o majors ingressos/anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions/operacions de crèdit]
3.Expedient 754/2017. Pla d’Acció per a la millora de la qualitat acústica del municipi de Navàs
4.Expedient 403/2016. Cessió Gratuïta d'un Bé Patrimonial a la Generalitat per a la construcció d'un institut
5.Expedient 120/2017. Aprovació de l’Ordenança reguladora del règim de comunicació prèvia i declaració responsable de les activitats innòques i de baix risc

B) Activitat de control
6.Expedient 753/2017 (Donar compte). Modificació de crèdits, modalitat d'incorporació de romanents de crèdits

C) Precs i preguntes

 

Dades Acte

Data i Hora: Dilluns, 19/06/2017 a les 20:30
Preu: Gratuït
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

Compartir:

Darrera actualització: 16/06/2017 09:48 Total visites: 611