Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

BAN - PROHIBICIÓ D'UTILITZAR SOFRE

imatge

JAUME CASALS I CIÓ, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS,

FAIG SABER:

 

Que, en relació a la practica ciutadana de tirar sofre a les parets dels habitatges i a la via pública per contrarestar l’orina dels gossos, es recorda als veïns i veïnes de Navàs:

 

  • Que el sofre (Núm. 7704-34-9) és una substància perillosa que pot afectar a la salut de les persones i dels animals. A més, es tracta d'un producte altament inflamable i s’ha d'evitar el seu contacte amb I'aigua.

 

  • Que no existeix evidència científica de I'efecte d'aquest producte per a evitar que els animals domèstics orinen en les façanes dels edificis.

 

  • Que està prohibit la utilització d’aquests productes a façanes i espais públics del municipi de Navàs.

  • Les persones que porten animals son responsables de qualsevol acció dels mateixos, per això, cal recollir les deposicions fecals dels gossos de les vies públiques, els llocs destinats al trànsit de vianants i/o a la pràctica de l'esport i s'han de dipositar higiènicament als contenidors d'escombraries; també s’ha d’evitar les miccions en les façanes i en el mobiliari urbà.

 l'Alcalde

Compartir:

Darrera actualització: 20/01/2017 11:59 Total visites: 2298

Documentació