Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Admeses i excloses en el procediment selectiu per cobrir una plaça de gerent de Serveis Municipals de Navàs SLU

Es fa pública la relació de les persones aspirants admeses i excloses en el procediment selectiu per cobrir una plaça de gerent de Serveis Municipals de Navàs SLU, convocada per Resolució de la Presidència núm. 1/2016, de 12 d'agost.

 

Declarar admeses a la convocatòria del procés selectiu d'una plaça de gerent de Serveis Municipals de Navàs SLU les persones aspirants següents:

 

DNI

33953526Y

77734109C

39350866M

36575598D

39388567D

43634095J

39388799B

77738949F

39388379M

77744766M

77738018L

39332815D

39371883T

33956648T

77739794R

 

La propera setmana es constituirà el Tribunal Qualificador i s'establirà la data d'inici de les proves, la qual serà exposada al públic a la seu electrònica de l'Ajuntament de Navàs.

 

El president.


Compartir:

Darrera actualització: 30/09/2016 14:30 Total visites: 34941