Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Contractació de treballadors

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia, s’han aprovat les contractacions en règim laboral i amb caràcter temporal següents:

 

Resolució

NIF

Concepte

Període

336/2016

39375470E

Administratiu oficial 1a

Contracte d'obra o servei determinat a temps parcial

 

Del 19 de setembre al 31 de desembre de 2016

345/2016

40445954V

Psicòleg

Contracte d'obra o servei determinat a temps parcial

Inici 19 de setembre 2016

340/2016

44992376Y

Tècnic de sobiranies alimentària i energètica

Contracte d'obra o servei determinat a temps parcial

Del 20 de setembre al 31 de desembre de 2016

339/2016

39371591F

Insertor laboral

Contracte d'obra o servei determinat a temps parcial

Del 20 de setembre al 31 de desembre de 2016

 

La present contractació s’ha efectuat en subjecció a allò que disposa l'article 15.1.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors en matèria de contractes de durada determinada.

 

 

 

 

 

 

 

Jaume Casals i Ció

Alcalde - president

 

Navàs, 22 de setembre de 2016


Compartir:

Darrera actualització: 26/09/2016 09:03 Total visites: 18856