Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Convocatòria de gerocultos/es i treballadors/es familiars

imatge

El divendres 2 de juliol de 2017 s'acaba el termini per presentar la documentació per a la constitució de dues borses de treball específiques amb la finalitat de realitzar substitucions o cobrir interinament places vacants de Gerocultors/es adscrites a l’OAM Residència d’Avis de Navàs i Servei d’atenció domiciliària (SAD) de Treballadors/es familiars.

Entre altres requisits cal estar en possessió de la següent titulació:

 • Grau Mitjà Atenció a persones en situació de dependència.
 • Grau Mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria.
 • Certificat de professionalitat d’Atenció Sociosanitària en Institucions Socials.
 • Certificat de professionalitat de Treballador familiar.
 • Certificat de professionalitat d’Auxiliar d'ajuda a domicili i residències assistides.

També s'haurà d'acreditar coneixements de llengua catalana de nivell bàsic (A2).

Per ser admès/sa a les proves selectives els/les aspirants hauran de presentar els originals i fotocopies per procedir a la seva validació, de la següent documentació:

 • Currículum vitae.
 • NIF, NIE o, si s’escau, passaport.
 • Títol exigit com a requisit a la convocatòria. En el cas de tractar-se d’un títol no expedit per les autoritats espanyoles s'haurà d'acompanyar de fotocòpia del document d’homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Cultura.
 • Certificat dels coneixements de llengua catalana, si s'escau.
 • Informe de vida laboral
 • Si a aquesta documentació no s'acompanyen els mèrits al·legats, no seran tinguts en compte pel Tribunal qualificador. Així i tot, si alguna de les sol·licituds tingués cap defecte esmenable, es farà constar a la llista provisional d'admesos i exclosos per tal que, en el termini de deu dies, es puguin esmenar de conformitat amb l'art. 68 de la Llei 39/2015.

Adjunt a aquesta notícia podeu trobar les bases amb tota la informació de la convocatòria.

Compartir:

Darrera actualització: 20/06/2017 11:11 Total visites: 2385