Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Oferta laboral de dues places de tècnic/a i borsa de treball

imatge

L'Ajuntament de Navàs, convoca dues places de tècnics, a través de dos processos de selecció amb borsa de treball que els fa ben interessants.
El primer és una plaça temporal de tècnic/a per a una substitució a l'àrea de Serveis Financers, que haurà de portar l'expedient administratiu de nòmines de la Corporació Municipal, Seguretat Social, IRPF i IVA, entre altres funcions.
Els requisits són tenir més de 16 anys, estar en possessió de títol de graduat/da o diplomat/da o superior, acreditar el certificat de coneixements de llengua catalana nivell C1 o equivalents.
Els interessats poden trobar les bases de l’oposició a la pàgina web de l'Ajuntament, al tauler d’anuncis de la seu electrònica.
Les sol•licituds s'han de formalitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o bé a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania presencialment.
El procés de selecció constarà d'una prova de coneixements de català, per als qui no tinguin acreditat el nivell C1, un exercici pràctic relacionat amb les funcions pròpies de la plaça i una entrevista personal.
La segona oferta de treball és un concurs per a cobrir suplències d’una plaça de tècnic/a d'Educació Infantil, a l’Escola Bressol Quitxalla. Per això caldrà tenir el títol acadèmic superior en educació infantil, equivalent o superior.

En aquest procés es valoraran mèrits i es farà entrevista als candidats.
Els requisits referent a la llengua catalana i a la presentació d’instàncies són els mateixos que l’anterior concurs.
Les funcions que hauran de realitzar són les pròpies de mestres i TEI, a l’escola bressol municipal.

Tauler d’anuncis seu electrònica


http://navas.eadministracio.cat/info.1

S'adjunten dos pdf's amb les bases del procés de selecció.

Compartir:

Darrera actualització: 15/02/2017 09:20 Total visites: 3897

Documentació


BASES TEI.pdf 585.4 kB BASES TEI.pdf