Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Plaça de tècnic de Cultura i Patrimoni Històric per a joves de Garantia Juvenil

imatge


L’Ajuntament de Navàs obre convocatòria per a la contractació en pràctiques de Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. El contracte s’iniciarà abans del dia 30 de novembre. L’Ajuntament cerca un/a Tècnic/a de cultura, memòria històrica i patrimoni. El termini màxim de presentació de instàncies és el 21 de novembre de 2017 a les 14:00 hores. La documentació a aportar és la següent:

Currículum vitae.
Fotocòpia del DNI.
Fotocòpia de la titulació exigida.
Fotocòpia dels cursos de formació i perfeccionament que s’al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. En relació a l’acreditació dels cursos de formació caldrà que en els mateixos consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores lectives i si és possible programa formatiu.
Fotocòpia del certificat de nivell C1 de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com equivalents.
Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.
Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

“El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

Compartir:

Darrera actualització: 14/11/2017 08:52 Total visites: 2701