Col·legi Sant Josep

Col·legi Sant Josep

Tota la comunitat educativa que formenel Col·legi Sant Josep entenen l’educació com un camí que família i escola fan conjuntament per obrir les portes de l’aprenentatge dels nostres infants. La clau està en l’emoció i la motivació. Les emocions són el motor principal de l’aprenentatge i la motivació és la porta d’entrada perquè la curiositat, l’esforç, el compromís i el treball en equip ajudin a cada nen i nena a sentir-se protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Qui són?
Són l’escola concertada d’infantil i primària de Navàs, catalana, oberta, acollidora i integradora, on nenes i nens des de mesos fins a 6è de primària, famílies, personal docent i no docent formen aquesta petita gran família.
Des de l’any 2008 són Escola Verda i treballen dia a dia per a la sostenibilitat mediambiental.
Han estat reconeguts com a centre eTwinning, per ser escola de referència en el desenvolupament de projectes europeus. Són també centre examinador dels exàmens de Cambridge.

A què donen valor?
A la participació activa de les famílies, a les necessitats cognitives, socials i emocionals de cada infant, a l’esforç i l’esperit crític. A un bon clima de convivència, al respecte, la tolerància i l’ajuda als altres. Al treball col·lectiu i col·laboratiu i emprenedor.

Quina és la base pedagògica?
Per desenvolupar els objectius parteixen dels set principis de l’aprenentatge, segons ‘The nature of learning: using research to inspire practice’, publicat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

Com ho fan?
Creant entorns d’aprenentatge innovadors a partir de l’equilibri entre aquests enfocaments pedagògics: aprenentatge guiat, aprenentatge per acció i aprenentatge experiencial.
• Fent créixer l’autonomia de cada infant.
• Despertant la curiositat dels nens i nenes.
• Fomentant l’aprenentatge vivencial i experimental.
• Acompanyant els infants en el seu procés d’aprenentatge.
• Potenciant l’emprenedoria, la creativitat, l’art i la música.
• Combinant metodologies d’ensenyament-aprenentatge per construir connexions:
▪ Projecte d’Educació Emocional
▪ Projecte “CONNECTEM” a primària
▪ Treball per espais d’aprenentatge i ambients
▪ Treball cooperatiu, dinàmiques de grup, activitats interdisciplinàries
▪ Projectes europeus Erasmus+ i eTwinning
▪ Projecte d’Emprenedoria