Escola Diocesana de Navàs

Escola Diocesana de Navàs

L’Escola Diocesana de Navàs és un centre d’ensenyament concertat que dona servei al poble des de l’any 1951 (va ser fundat per l’industrial Vicenç Vidal Casacuberta). Des de sempre ha tingut una llarga trajectòria en Formació Professional, que al llarg dels anys s’ha anat ampliant i adequant a les noves Lleis d’Ensenyament. Actualment ofereix estudis d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig, Cicles Formatius de Grau Superior, Formació Ocupacional i formació concreta i consensuada amb algunes empreses.

L’objectiu del centre és l’acompanyament de les persones per tal que adquireixin els aprenentatges i les competències adequades per esdevenir persones equilibrades, responsables i humanes.