Warning: file_get_contents(http://www.navas.cat/wp-json/wp/v2/pages?slug=agenda): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 6

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Notice: Trying to get property 'acf' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Agenda

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php</b> on line <b>75</b><br />
Ple de la Corporació
Hora Inici: 2015-03-30 21:00
Hora Fi: 2015-03-30 00:00
Categoria: Sense categoria

Em plau informar-vos que l'Ajuntament Ple ha de reunir-se a la casa consistorial, per tal de celebrar sessió ordinària, de PRIMERA convocatòria, per tractar dels següents assumptes:

 

Ordre del dia

 

1. Aprovació, si s'escau, de les minutes o ACTES de les sessions del Ple de la corporació següents:

 

  • Ordinària del dia 26 de gener de 2015

     

2. Àrea de Control

 

2.1.- Donar compte dels acords adoptats pel Ple de la corporació.

2.2.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.

2.3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

2.4.- Informacions de l'Alcaldia.

2.5.- Contestació de preguntes

 

3. Àrea d'Alcaldia

 

3.1.- Agraïment al Sr. Ramon Cabra Arpa per la seva tasca.

 

4. Àrea de Personal

 

4.1.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis a la treballadora en règim laboral Sra. Maria Antònia Catllà Anillo.

 

4.2.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis a la treballadora en règim laboral Sra. Laura León Roda.

 

4.3.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis a la treballadora en règim laboral Sra. Montserrat Safont Grifell.

 

4.4.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis al funcionari de carrera Sr. David Martinez Carrillo.

 

5. Àrea de Promoció Econòmica

 

5.1.- Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions a la promoció i creació de llocs de treball.

 

6. Àrea d'Urbanisme, Obres i Serveis

 

6.1.- Aprovació, si s'escau, de la ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 21 d'agost de 2014 sobre creació de l'Observatori de l'Habitatge de Navàs.

 

 

7. Àrea de Joventut

 

7.1.- Aprovació inicial, si s'escau, del Pla Local de Joventut 2015-2019.

 

8. Àrea de Medi Ambient.

 

8.1.- Aprovació, si s'escau, de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus.

 

8.2.- Aprovació, si s'escau, de la formalització del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Navàs i els Srs. Josep Maria i Ramon Sanmiquel Escudé per la prova pilot per implantar compostatge comunitari a Palà de Torroella i a La Rata.

 

8.3.- Aprovació, si s'escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Navàs a la Declaració de Barcelona per les ciutats i pobles habitables, fèrtils i resilients.

 

8.4.- Aprovació, si s'escau, de la modificació estatuts Mancomunitat Municipis del Bages pel Sanejament

 

9.- Àrea d'Economia i Hisenda

 

9.1.- Aprovació, si s'escau, del compte de recaptació del tributs, preus públic i altres conceptes i del compte de gestió de multes, formulats per l'ORGT de la Diputació de Barcelona, corresponents a l'exercici 2014.

 

9.2.- Aprovació, si s'escau, de la regularització en termes d'aclariment de l'acord plenari referent a l'aprovació del compte de recaptació de tributs, preus públics i altres conceptes i del compte de gestió de multes, formulat per l'ORGT de la Diputació de Barcelona, corresponent a l'exercici de 2009.

 

 

10. Precs i preguntes

 

 

 

Atentament,

 

 

Navàs, 25 de març de 2015

 

 

 

Vist i plau                                         El secretari.

L’alcalde

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Publicació: 27/03/2015 a les 00:00
Subscriu-te a la newsletter de Navàs