Warning: file_get_contents(http://www.navas.cat/wp-json/wp/v2/pages?slug=agenda): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 6

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Notice: Trying to get property 'acf' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Agenda

<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php</b> on line <b>75</b><br />
Ple de la Corporació
Hora Inici: 2015-09-28 21:00
Hora Fi: 2015-09-28 00:00
Categoria: Sense categoria

Em plau informar-vos que l'Ajuntament Ple ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dia 28 de setembre de 2015, a les 21.00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària, de PRIMERA convocatòria, per tractar dels següents assumptes:

 

Ordre del dia:

 

1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la corporació següents:

 • Ordinària del 27 de juliol de 2015

 • Extraordinària de l'1 de setembre de 2015

A. SECCIÓ DISPOSITIVA

 

 1. Dictamen d'aprovació del programa «Horts ecològics» i de les normes de funcionament.

 2. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2015, sobre adhesió dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i del Pont de Vilomara i Rocafort al conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit del seu municipi.

 3. Dictamen d'aprovació del calendari d'obertura dels establiments comercials municipals en diumenge i dies festius per a l'any 2016.

 4. Dictamen d'aprovació de la bonificació de la quota de l'Impost sobre Construccions al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 5. Dictamen d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 4/2015.

Assumptes sobrevinguts

 

B. SECCIÓ DE CONTROL

 

 1. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, si s'escau.

 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia en matèria de personal següents:

 • Resolució núm. 512/2015, de 26 de juny, de modificació de la jornada laboral.

 • Resolució núm. 515/2015, de 29 de juny, de nomenament  d'un agent de la Policia Local.

 • Resolució núm. 565/2015, de 31 de juliol, de contractació

 • Resolució núm. 569/2015, de 5 d'agost, d'adscripció d'una treballadora als serveis de neteja.

 • Resolució núm. 581/2015, de 19 d'agost, de contractació d'una treballadora familiar.

 • Resolució núm. 582/2015, de 20 d'agost, de contractació d'un professor de violí.

 • Resolució núm. 583/2015, de 21 d'agost, de modificació del contracte de treball.

 • Resolució núm. 584/2015, de 26 d'agost, de modificació del contracte de treball.

 • Resolució núm. 589/2015, de 26 d'agost, de modificació del contracte de treball.

 • Resolució núm. 595/2015, de 28 d'agost, canvi d'adscripció d'una treballadora com a tècnica d'educació infantil.

 • Resolució núm. 611/2015, de 10 setembre, de contractació.

 1. Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC, mitjançant la qual es declara la inadmissibilitat del recurs d'apel·lació núm. 3/2015, interposat per la mercantil Correos y Teléfrafos SA contra la interlocutòria dictada pel Jujtat contenciós – administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs contenciós – administratiu núm. 215/2014.

 2. Informacions de l'Alcaldia.

 

C. MOCIONS

 

 1. Aprovació de la moció sobre adhesió a la Xarxa de Municipis Acollidors.

 

 

Precs i preguntes

Assumptes sobrevinguts

 

 

 

Atentament,

 

Navàs, 24 de setembre de 2015

 

 

 

L’alcalde Accidental

 

 

Em plau informar-vos que l'Ajuntament Ple ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dia 28 de setembre de 2015, a les 21.00 hores, per tal de celebrar sessió extraordinària, de PRIMERA convocatòria, per tractar dels següents assumptes:

 

Ordre del dia:

 

1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la corporació següents:

 • Ordinària del 27 de juliol de 2015

 • Extraordinària de l'1 de setembre de 2015

A. SECCIÓ DISPOSITIVA

 

 1. Dictamen d'aprovació del programa «Horts ecològics» i de les normes de funcionament.

 2. Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de setembre de 2015, sobre adhesió dels ajuntaments de Sant Fruitós de Bages i del Pont de Vilomara i Rocafort al conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit del seu municipi.

 3. Dictamen d'aprovació del calendari d'obertura dels establiments comercials municipals en diumenge i dies festius per a l'any 2016.

 4. Dictamen d'aprovació de la bonificació de la quota de l'Impost sobre Construccions al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 5. Dictamen d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 4/2015.

Assumptes sobrevinguts

 

B. SECCIÓ DE CONTROL

 

 1. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, si s'escau.

 2. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia en matèria de personal següents:

 • Resolució núm. 512/2015, de 26 de juny, de modificació de la jornada laboral de la treballadora Sra. Cristina Mendez Gallego.

 • Resolució núm. 515/2015, de 29 de juny, de nomenament del Sr. Josep Maria Matas Prados com a agent de la Policia Local.

 • Resolució núm. 565/2015, de 31 de juliol, de contractació de la Sra. Clara Obradors Batlló.

 • Resolució núm. 569/2015, de 5 d'agost, d'adscripció de la treballadora Sra. Trinidad Piedra Galera als serveis de neteja.

 • Resolució núm. 581/2015, de 19 d'agost, de contractació de la Sra. Mercè Jubero Porredón com a treballadora familiar.

 • Resolució núm. 582/2015, de 20 d'agost, de contractació del Sr. Eduard Freixa Cruz com a professor de violí.

 • Resolució núm. 583/2015, de 21 d'agost, de modificació del contracte de treball de la Sra. Maria Alba Gonzalez Cols.

 • Resolució núm. 584/2015, de 26 d'agost, de modificació del contracte de treball de la Sra. Cristina Aguilella Salarich.

 • Resolució núm. 589/2015, de 26 d'agost, de modificació del contracte de treball del Sr. Joan Vidal Selga.

 • Resolució núm. 595/2015, de 28 d'agost, canvi d'adscripció de la treballadora Sra. Trinidad Piedra Galera com a tècnica d'educació infantil.

 • Resolució núm. 611/2015, de 10 setembre, de contractació de la Sra. Encarnación García García.

 1. Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC, mitjançant la qual es declara la inadmissibilitat del recurs d'apel·lació núm. 3/2015, interposat per la mercantil Correos y Teléfrafos SA contra la interlocutòria dictada pel Jujtat contenciós – administratiu núm. 7 de Barcelona en el recurs contenciós – administratiu núm. 215/2014.

 2. Informacions de l'Alcaldia.

 

C. MOCIONS

 

 1. Aprovació de la moció sobre adhesió a la Xarxa de Municipis Acollidors.

 

 

Precs i preguntes

Assumptes sobrevinguts

 

 

 

Atentament,

 

Navàs, 24 de setembre de 2015

 

 

 

L’alcalde Accidental

 

 

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Publicació: 27/09/2015 a les 00:00
Subscriu-te a la newsletter de Navàs