Warning: file_get_contents(http://www.navas.cat/wp-json/wp/v2/pages?slug=agenda): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 6

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Notice: Trying to get property 'acf' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Agenda

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php</b> on line <b>75</b><br />
Ple de la Corporació
Hora Inici: 2018-07-17 20:30
Hora Fi: 2018-07-17 00:00
Categoria: Sense categoria

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

a) Aprovació de les actes de la sessió anterior: ordinària de 21 de maig de 2018, extraordinària d'11 de juny de 2018 i extraordinària i urgent d'11 de juny de 2018

b) Qüestions prèvies

1. Donar compte dels decrets i de les resolucions d'Alcaldia

2. Informacions d'Alcaldia 3. Expedient 427/2018. Donar compte de l'aixecament del reparament suspensiu per fraccionament de l'objecte del contracte de prestació del servei de canvi de model de gestió de residus III

c) Part resolutiva

1. Expedient 1032/2018. Nomenament i presa de possessió de la sra. Anna Maria Rubio Funes al càrrec de regidora

2. Expedient 421/2017. Cartipàs municipal mandat corporatiu 2015-2019. Modificació de la composició dels grups polítics municipals

3. Expedient 440/2017. Cartipàs municipal mandat 2015-2019. Modificació del règim econòmic dels membres corporatius

4. Expedient 545/2018. Proposta de despesa: aprovació de l’aportació a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament corresponent al dèficit d’explotació de l’exercici 2016

5. Expedient 658/2018. Actuacions sobre l'inventari o catàleg de béns: rectificació d'inventari, exercici 2017

6. Expedient 1004/2018. Aprovació del compte general de gestió de recaptació de multes, exercici 2017

7. Expedient 1003/2018. Aprovació del padró fiscal: Compte de la Gestió Recaptatòria corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per aquest ens durant l'exercici de 2017

8. Expedient 1039/2018. Modificació d'Ordenances Fiscals: 6 Taxa per l'expedició de documents administratius, 24 Ensenyament Escola de Música i 27.3 Preus públics Escola Bressol

9. Expedient 1036/2018. Revisió anual del padró municipal d'habitants

10.Expedient 45/2016. Aprovació provisional del Text refós del Pla Especial Urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

11.Expedient 706/2017. Segona aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic "La Garriga de Castelladral"

12.Expedient 1051/2018. Pròrroga del conveni per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent "Residència i Centre de dia d’Avis Navàs" any 2019

13.Expedient 533/2018. Adhesió a la xarxa de ciutats amigues de la gent gran

14.Expedient 970/2017. Proclamació de l'Hereu i la Pubilla i les Dames i els Fadrins 2018

15.Moció d'ERC: Declaració institucional a favor dels llaços grocs als espais públics i per sancionar a qui els retirin

d) Assumptes sobrevinguts

e) Precs i preguntes

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Publicació: 12/07/2018 a les 00:00
Subscriu-te a la newsletter de Navàs