Warning: file_get_contents(http://www.navas.cat/wp-json/wp/v2/pages?slug=agenda): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 6

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Notice: Trying to get property 'acf' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Agenda

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php</b> on line <b>75</b><br />
Ple de la Corporació
Hora Inici: 2014-03-31 21:00
Hora Fi: 2014-03-31 00:00
Categoria: Sense categoria

Em plau informar-li que l'Ajuntament Ple ha de reunir-se a la Casa Consistorial, per tal de celebrar sessió ordinària de PRIMERA convocatòria, per tractar dels següents assumptes:


Ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les minutes o ACTES de les sessions del Ple de la Corporació següents:

• Ordinària del dia 27 de gener de 2014.

• Extraordinària amb caràcter urgent del dia 24 de febrer de 2014.

2. Àrea de Control
2.1.- Donar compte dels acords adoptats pel Ple de la Corporació.
2.2.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
2.3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.
2.4.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 2014.
2.5.- Informacions de l'Alcaldia
2.6.- Contestació de preguntes.

3. Àrea de Personal
3.1.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis del
treballador en règim laboral Sr. Jordi Pujols Prieto.
3.2.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis de la
treballadora en règim laboral Sra. Paula Sánchez Márquez.

4. Àrea de Governació i Món Rural
4.1.- Resolució d'al.legacions i aprovació definitiva, si s'escau, de la modificació del
Reglament Orgànic Municipal (ROM).

5. Àrea d'Urbanisme, obres i serveis
5.1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de les operacions de delimitació dels termes
municipals de Navàs i Castellnou de Bages del dia 12 de febrer de 2014.

6. Àrea d'Atenció a les Persones
6.1.- Aprovació, si s'escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministratiu
entre l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials del Departament d'Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Navàs per a la prestació del
servei de residència assistida i centre de dia d'avis de Navàs.

7. Àrea d'Economia i Hisenda
7.1.- Aprovació, si s'escau, a la regularització en termes d'aclariment dels diversos acords
plenaris municipals, referents a l'aprovació dels comptes de recaptació de tributs, preus
públics i altres i del compte de gestió de multes de les anualitats 2010, 2011 i 2012.
7.2. Aprovació, si s'escau, a l'aprovació del compte de recaptació tramès per l'ORGT
corresponent a l'exercici de 2013, que comprèn el compte de recaptació d'ingressos de
dret públic i el compte de multes.

8. Precs i Preguntes

Atentament,
Navàs, 26 de març de 2014


Vist-i-plau                                                                                            El Secretari
L’Alcalde.

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament de Navàs
Publicació: 28/03/2014 a les 00:00
Subscriu-te a la newsletter de Navàs