Warning: file_get_contents(http://www.navas.cat/wp-json/wp/v2/pages?slug=agenda): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 6

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Notice: Trying to get property 'acf' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Agenda

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php</b> on line <b>75</b><br />
Ple de la Corporació
Hora Inici: 2014-07-28 21:00
Hora Fi: 2014-07-28 00:00
Categoria: Sense categoria
Em plau informar-li que l'Ajuntament Ple ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dia 28  de juliol de 2014, a les 21'00 hores, per tal de celebrar sessió ordinària i urgent, de PRIMERA convocatòria, per tractar dels següents assumptes:
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació, si s'escau, de la minuta o ACTA de la sessió del Ple de la Corporació següent:
Ordinària del dia 26 de maig de 2014.
 
2. Àrea de Control
2.1.- Donar compte dels acords adoptats pel Ple de la Corporació.
2.2.- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
2.3.- Donar compte dels Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.
2.4.- Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 2014.
2.5.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al 2on trimestre de 2014.
2.6.- Donar compte de l'informe d'execució pressupostària correspon al 2on trimestre de 2014.
2.7.- Informacions de l'Alcaldia.
2.8.- Contestació de preguntes.
 
3. Àrea de Personal
3.1.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis al funcionari interí Sr. Gustavo Daniel Grados Caro.
3.2.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis a la treballadora en règim laboral Sra. Jénnifer González Lara.
 
4. Àrea de Joventut.
4.1.- Aprovació, si s'escau, de la proclamació de la pubilla, dames d'honor, hereu i fadrins de Navàs 2014.
 
5.- Àrea de Medi Ambient.
5.1.- Aprovació, si s'escau, del Mapa de Soroll i del Mapa de capacitat acústica de Navàs.
 
6.- Àrea d'Economia i Hisenda.
6.1.- Aprovació, si s'escau, a l'aplanament en els recursos contenciosos – administratius formulats per les operadores de telefonia mòbil, en relació a l'ordenança fiscal municipal reguladora de la Taxa d'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general.
6.2.- Aprovació inicial, si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdits 4/2014 del pressupost general de la Corporació.
6.3.-  Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per a la prestació del serveis del complex esportiu de l'EIX.
 
7. Àrea de grups polítics.
7.1.-  Aprovació, si s'escau, de la proposta de suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) a Israel.
 
8. Precs i preguntes.
 
 
Atentament,
 
Navàs, 24 de juliol de 2014
 
 
Vist-i-plau                                                                    El Secretari 
L’Alcalde.
 
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Publicació: 24/07/2014 a les 00:00
Subscriu-te a la newsletter de Navàs