Warning: file_get_contents(http://www.navas.cat/wp-json/wp/v2/pages?slug=agenda): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 6

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Notice: Trying to get property 'acf' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Agenda

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php</b> on line <b>75</b><br />
Ple de la Corporació Extraordinari
Hora Inici: 2014-04-29 21:00
Hora Fi: 2014-04-29 00:00
Categoria: Sense categoria

L' Ajuntament ha de reunir-se a la Sala d' Actes de la Casa Consistorial, el dia d'avui, 29 d’abril de 2014, a les 21'00 hores, per tal de celebrar sessió EXTRAORDINARIA del PLE DE LA CORPORACIÓ, per tractar els següents assumptes:

Ordre del dia:

1.- Àrea de Personal.

1.1.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis de la treballadora en règim laboral, Sra. Susanna Ribera Planas.
1.2.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis de la treballadora en règim laboral, Sra. Maria Lourdes Comellas Farré.
1.3.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis de la treballadora en règim laboral, Sra. Ana Maria Sanz Nieto.
1.4.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis del funcionari de carrera, Sr. Salvador Oliva Fernàndez.
1.5.- Aprovació, si s'escau, del reconeixement de serveis prestats i còmput de triennis del funcionari de carrera, Sr. Marc Costa Fortuny.

2.- Àrea d'Economia i hisenda.

2.1.- Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 211/2014, de 28 de març, d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i del consolidat de la Corporació, corresponent a l'exercici de 2013.
2.2.- Donar compte de la Resolució de la Presidència de l'OAM 39/2014, de 28 de març, d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'OAM Patronat de la Residència d'Avis, corresponent a l'exercici de 2013.
2.3.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2014.
2.4.- Donar compte de l'informe d'execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2014.
2.5.- Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 255/2014, de 14 d'abril, d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2014, per incorporació de romanents, del pressupost de la Corporació per a l'exercici de 2014.
2.6.- Aprovació, si s'escau, de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2014 del pressupost de la Corporació per a l'exercici 2014, per transferències internes i per suplement de crèdit amb romanent afectat.

3.- Àrea d'Esports.

3.1.- Aprovació definitiva, si s'escau, de l'expedient administratiu EG 06/2014 de modificació o canvi de la forma de gestió del servei públic del complex esportiu de l'EIX.
3.2.- Aprovació, si s'escau, de l'expedient administratiu EG 23/2006 de resolució per mutu acord, per raons d'interès públic del contracte de concessió administratiu del complex esportiu de l'EIX.
3.3.- Aprovació de l'expedient EG 20/2014 per a l'encomana de gestió del complex esportiu de l'EIX a favor de la societat Serveis Municipals de Navàs SLU.

4.- Àrea de Presidència.

4.1.- Aprovació inicial, si s'escau de l'expedient EG 29/2014 corresponent al conveni urbanístic a formalitzar entre aquest Ajuntament i la família Pons – Camps, referent a la fàbrica nova (PAU 7) i al PMU1.

Em plau de convocar-vos amb la necessària anticipació, i us advertim que només podeu excusar la vostra assistència per causa justificada, que, en tot cas, us prego que em comuniqueu abans de la data de la reunió.

Navàs, 23 d’abril de 2014


Vist-i-plau                                                               El Secretari
L’Alcalde.

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Publicació: 25/04/2014 a les 00:00
Subscriu-te a la newsletter de Navàs