Warning: file_get_contents(http://www.navas.cat/wp-json/wp/v2/pages?slug=agenda): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 6

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 7

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 8

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Notice: Trying to get property 'acf' of non-object in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 9

Agenda

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type bool in <b>/home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php</b> on line <b>75</b><br />
Ple extraordinari de la Corporació
Hora Inici: 2015-06-25 21:00
Hora Fi: 2015-06-25 00:00
Categoria: Sense categoria

Em plau informar-li que l'Ajuntament Ple ha de reunir-se a la casa consistorial, per tal de celebrar sessió EXTRAORDINÀRIA, de PRIMERA convocatòria, per tractar dels següents assumptes:

 

Ordre del dia:

 

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la minuta o acta de la sessió plenària del dia 13 de juny de 2015

  

  1. Donar compte dels Decret de l’Alcaldia que afecten el cartipàs municipal

 

2.1.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 463/2015, de 18 de juny, per la qual es designen els tinents d’alcalde.

 

2.2.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 466/2015, de 18 de juny, per la qual es determinen les àrees de gestió i es designen els regidors/es delegats/es.

2.3.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 470/2015, de 19 de juny, per la qual es nomena instructor dels expedients sancionadors de l'Ajuntament de Navàs el funcionari en comissió de serveis Sr. Jordi Martinez Vicens.

2.4.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 472/2015, de 19 de juny, per la qual s’efectua la delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor de la Junta de Govern Local.

 2.5.- Donar compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 465/2015, de 18 de juny, del règim de dedicació dels membres corporatius que conformen l'equip de govern municipal.

  1. Àrea d’Alcaldia - Presidència

 3.1.- Aprovació, si s’escau, de la constitució del grups polítics municipals.

 3.2.- Aprovació, si s’escau, de la creació i composició de la Comissió de Control i Dictamen.

 3.3.- Aprovació, si s’escau, de la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.

 3.4.- Aprovació, si s’escau, de la designació dels membres corporatius que han de representar l’Ajuntament de Navàs en altres ens i organismes.

 3.5.- Aprovació, si s’escau, de la concreció de la Junta de Govern Local i establiment de la periodicitat de les seves sessions.

 3.6.- Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències del Ple municipal a favor de la Junta de Govern Local.

 3.7.- Aprovació, si s’escau, de l’establiment de la periodicitat de les sessions del Ple de la corporació.

 3.8.- Aprovació, si s’escau, del règim econòmic i de dedicació dels membres corporatius.

 3.9.- Aprovació, si s’escau, de l'assignació econòmica als grups polítics municipals.

 3.10.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient administratiu de nomenament del nou tresorer municipal.

 3.11.- Aprovació, si s'escau, de l'expedient EG 254/2015, de concertació d'una operació de crèdit a llarg termini.

 3.12.- Aprovació, si s'escau, de l'expedient de modificació de diferents ordenances fiscals i preus públics per al 2015 i següents.

 

Atentament,

  

Navàs, 19 de juny de 2015

  

Vist i plau                                                           El secretari.

L’alcalde-president

 

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Publicació: 19/06/2015 a les 00:00
Subscriu-te a la newsletter de Navàs