Notícies de l'Ajuntament de Navàs

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)

S’obre la convocatòria de subvencions MITMA LM 2022 adreçada exclusivament a les persones titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús per a persones a partir de 36 anys i sense limitació per la part alta d’edats.

Convocatòria oberta del 28 de juny fins el 15 de juliol (ambdós inclosos)

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

-DNI o NIE i pel MITMA si s’escau llibre de família.
-Si correspon: Carnet família nombrosa/carnet discapacitat.
-Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús.
-Tots els rebuts de lloguer pagats exercici 2022.
-Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent.
-Declaració de la renda o Imputacions / vida laboral i Renda mínima garantida (tot de l’any 2020).

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.
No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió d’ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

-Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge (resta de la demarcació de Barcelona): 650 euros.
-Lloguer o preu de cessió d’us d’habitació (resta de la demarcació de Barcelona): 350 euros .

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.


Import de la subvenció

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Enllaç al tràmit telemàtic: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category= 

A continuació trobareu adjunt a la notícia la sol·licitud, el model SEPA i les instruccions per a fer la presentació telemàtica.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ LLOGUER 2022 Majors 36 anys

Descarregar

SOL·LICITUD TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (SEPA)

Descarregar

INSTRUCCIONS Sol·licitud telemàtica MITMA

Descarregar
Publicació: 29/06/2022 a les 12:40
Altres notícies relacionades
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Dimecres 17 d'abril de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 16 d'abril de 2024
CALENDARI FISCAL 2024
CALENDARI FISCAL 2024
Dimecres 10 d'abril de 2024
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dimecres 27 de març de 2024
DIJOUS TARDA 28 MARÇ SERVEIS TANCATS!
DIJOUS TARDA 28 MARÇ SERVEIS TANCATS!
Dimarts 19 de març de 2024
MIQUEL ALTARRIBA, NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE NAVÀS
MIQUEL ALTARRIBA, NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dilluns 11 de març de 2024
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS PER A JOVES FINS A 35 ANYS
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS PER A JOVES FINS A 35 ANYS
Dilluns 11 de març de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Divendres 08 de març de 2024
La Residència d’Àvies i Avis de Navàs busca treballadores i treballadors
La Residència d’Àvies i Avis de Navàs busca treballadores i treballadors
Divendres 08 de març de 2024
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL PAVELLÓ BLAU I A LA PISTA SANT JORDI DE NAVÀS
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL PAVELLÓ BLAU I A LA PISTA SANT JORDI DE NAVÀS
Divendres 01 de març de 2024
INSPECCIONS ITV A LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
INSPECCIONS ITV A LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Dimarts 27 de febrer de 2024
OBERTS ELS AJUTS PER AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA ADREÇATS A PERSONES DE +65 ANYS
OBERTS ELS AJUTS PER AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA ADREÇATS A PERSONES DE +65 ANYS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs