Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-noticia.php on line 22

Notícies sobre comunicació de Navàs

Navàs veu en els ajuts Leader una oportunitat de desenvolupament rural

La xerrada informativa dels Ajuts Leader 2016 que es farà dilluns, de febrer, a les 7 de la tarda a l’Alberg de Castelladral, es considera de vital importància per l’Ajuntament de Navàs i de les àrees de Promoció Econòmica, Món Rural i l’OMPLE (OFICINA Municipal de Projecció Local i Emprenedoria, com la primera oportunitat que s’obre als emprenedors, empreses, associacions, fundacions i ens públics del municipi de Navàs, per explicar què és el programa Leader i com tramitar i gestionar els ajuts que tinguin projectes de creació, ampliació i millora.

LEADER és el nom de les iniciatives comunitàries de desenvolupament rural de la Unió Europea a través de les quals s’estableixen ajudes destinades a fomentar l’activitat econòmica, les TIC i la creació d’ocupació en el món rural.

Aquesta iniciativa marca una nova concepció de desenvolupament rural basada en un enfoc territorial, integrat i participatiu, dotant d’especial importància el caràcter innovador dels projectes. En aquest s’han fixat sis grans prioritats de desenvolupament rural entre les quals es troba el foment de la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic en les zones rural i, dins d’aquestes, la promoció del desenvolupament local en les zones rurals.

A la Catalunya Central, en el període 2014-2020, està previst que es reparteixin un total de 4.051.650,66€. Aquests fons seran finançats en 2.309.440,88€ pel Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP) i 1.742.209,78€ pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

 

 

Any de Convocatòri

Dotació de l’any

2015

                675.275,11 €

2016

                675.275,11 €

2017

                675.275,11 €

2018

                675.275,11 €

2019

                675.275,11 €

2020

                675.275,11 €

Total període 2014-2020

          4.051.650,66 €

 

 

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

–  De naturalesa privada: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%) que realitzin inversions en:

·      Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 euros).

·         Empreses no agroalimentàries.

 –  De naturalesa pública: Ajuntaments, consells comarcals, Entitats Municipals Descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:

·         Recuperació del patrimoni cultural i natural

·         Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic

·         Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació. 

TIPUS I QUANTIA D’AJUTS QUE ES PODEN PERCEBRE

– Per projectes de caràcter privat l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per projectes de caràcter públic aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.  

 

– L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per anualitat. 

 

– Ajuts subjectes a minimis: El total d’ajut a atorgar a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000€ bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. Afecta a empreses agroalimentàries no inclosos en l’annex I del tractat de la UE, empreses no agroalimentàries i entitats públiques.

 

– Els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris inclosos en l’Annex I del tractat del funcionament de la UE també es limiten a un màxim de 200.000

euros durant l’exercici final en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

 

 

 

 

 

TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS

– Per projectes de caràcter privat l’import de l’ajut serà com a màxim d’un 40% de les despeses elegibles. Per projectes de caràcter públic aquest import serà com a màxim d’un al 80% de les despeses elegibles.

– L’import de l’ajut pot arribar com a màxim a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per anualitat.

– L’import de l’ajut pot arribar com a màxim els 200.000,00 euros per beneficiàri en un període de 3 anys (el vigent i els dos anteriors). 

– Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, aquests ajuts, excepte els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris inclosos en l’annex I del Tractat de funcionament de la UE,  se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis, i, per tant, el total d’ajuts de mínimis atorgar a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors. 

 

TERMINIS

 

Publicació de la convocatòria:

28 de Gener de 2016

Termini de presentació de sol·licituds

21 de Març de 2016

Resolució

Aprox. 4 mesos post-sol·licitud

Desenvolupament de la inversió

Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres

 Justificació d’inversió iniciada/licitades

30 de Novembre de 2016

Certificació

30 de Juny de 2017

Compliment dels compromisos

Durant cinc anys a partir de l’últim pagament

 

PER A MÉS INFORMACIÓ, PODEU LOCALITZAR-NOS A WWW.CATCENTRAL.CAT O BE AL 93 821 42 25

 

 

Per a més informació:

OMPLE: omple@navas.cat (Martina)

Gerard Massegú Tel. 618975411

 

Publicació: 04/02/2016 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dilluns 18 de desembre de 2023
CALENDARI 2024
CALENDARI 2024
Dijous 24 d'agost de 2023
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2024
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2024
Dijous 03 d'agost de 2023
100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA
100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA
Dijous 06 de juliol de 2023
PLE EXTRAORDINARI "CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027"
PLE EXTRAORDINARI
Dijous 13 d'octubre de 2022
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2023
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2023
Dimecres 28 d'octubre de 2020
NOVA GUIA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, COMERCIAL I DE SERVEIS
NOVA GUIA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, COMERCIAL I DE SERVEIS
Dijous 17 d'octubre de 2019
Actualització dels horaris del servei de transport de passatgers
Actualització dels horaris del servei de transport de passatgers
Divendres 17 de maig de 2019
Serveis d'ambulàncies durant les eleccions del 26 de maig
Serveis d'ambulàncies durant les eleccions del 26 de maig
Dimarts 26 de febrer de 2019
Implantació de la cita prèvia a l'Organisme de Gestió Tributària
Implantació de la cita prèvia a l'Organisme de Gestió Tributària
Dimarts 05 de febrer de 2019
Oficines de l'ajuntament estaran tancades per formació
Oficines de l'ajuntament estaran tancades per formació
Dimarts 27 de novembre de 2018
Incidència amb la Seu Electrònica
Incidència amb la Seu Electrònica
Dimecres 31 d'octubre de 2018
El Carnestoltes Reganser arriba a Navàs!
El Carnestoltes Reganser arriba a Navàs!
Diumenge 22 de juliol de 2018
20 anys de revetlla al barri Bonavista, amb incertesa pel temps i el futur
20 anys de revetlla al barri Bonavista,  amb incertesa pel temps i el futur
Diumenge 22 de juliol de 2018
La Festa de l'Esport a Navàs premia trajectòries i capacitat d'organització
La Festa de l'Esport a Navàs  premia trajectòries i capacitat d'organització
Dijous 14 de juny de 2018
Renúncia com a regidor d'en Gerard Massegú Blanch
Renúncia com a regidor d'en Gerard Massegú Blanch
Subscriu-te a la newsletter de Navàs