Notícies de l'Ajuntament de Navàs

Pressupostos participatius 2020-2021

Entre els dies 11 i 30 de novembre, s’inicia una nova edició dels Pressupostos Participatius (2020-2021). Serà entre aquestes dates que els navassencs i navassenques podran presentar les seves propostes. El valor del pressupost a decidir en aquesta edició serà de 300.000€, que es repartiran en 150.000€ pel 2020 i 150.000€ pel 2021.

Les propostes es podran presentar presencialment a l’OAC o a l’email oac@navas.cat. Podeu descarregar-vos la plantilla per presentar les propostes fent clic aquí.

El sistema de repartiment serà el mateix de l’edició anterior: 3 apartats, a cadascun dels quals s’hi destinaran 100.000 € a repartir equitativament en els 2 anys (2020 i 2021).

1r apartat: Què milloraríeu

Seguim amb la voluntat d’intentar transmetre a la ciutadania l’import que ja destinem a cada àrea i que les persones que participin en el procés decideixin quines àrees s’han de reforçar econòmicament. Som conscients que hi ha moltes àrees en les quals la ciutadania hi pot veure mancances, i segurament no coincidiríem per tant optem perquè prioritzeu quines àrees reforçar, en aquest cas cada navassenc/a emetrà 2 vots a alguna de les partides proposades. En aquest cas tots els vots tindran una incidència econòmica en els àmbits proposats, per exemple si algú posa un vot a activitats culturals i un altre a comerç local i mercat automàticament aquestes partides ja rebran una injecció econòmica que es calcularà sumant el total de vots emesos i dividint-ho per la quantitat assignada a aquesta part (100.000€ en dues anualitats).

El 2n i 3r apartat són propostes que podeu fer des de la ciutadania i el teixit associatiu del municipi, que seran acceptades pels nostres serveis tècnics i per la comissió, excloent les que no compleixin els criteris per ser acceptades.

2n. apartat “Fem-ne una de grossa”

Seran propostes valorades entre 25.000 i 50.000€. La ciutadania només podrà emetre un vot i sortiran escollides les 2 propostes més votades.

S’intentarà realitzar en primer lloc l’any 2020 la proposta més votada i l’altra reservar-la per l’any següent. Si les propostes escollides no tinguessin el cost màxim, els diners sobrants s’afegirien al conjunt de diners destinats al 3r apartat.

3r apartat: Els petits canvis són poderosos

S’hi inclouran les propostes que es valorin entre 500 i 25.000€. Es podran votar fins a cinc propostes i s’escolliran les propostes que tinguin un major percentatge del seu pressupost assolit fins a finalitzar els diners assignats a aquest 3r apartat, per tant s’utilitzarà un criteri de proporcionalitat.

Plantilla propostes pressupostos participatius

Descarregar
Publicació: 05/11/2019 a les 12:33
Altres notícies relacionades
Dilluns 01 de juliol de 2024
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
Dilluns 17 de juny de 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
Dijous 13 de juny de 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
Dijous 06 de juny de 2024
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
Dimecres 05 de juny de 2024
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Dimarts 04 de juny de 2024
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
Divendres 24 de maig de 2024
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
Dijous 23 de maig de 2024
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
Dimarts 21 de maig de 2024
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Subscriu-te a la newsletter de Navàs