Notícies de l'Ajuntament de Navàs

PRIMERES MESURES DE XOC PER COMBATRE LA CRISI DEL COVID-19
El consistori municipal pretén combatre les emergències sanitària, econòmica i social produïdes pel Coronavirus Covid-19 a través d’una primera bateria de mesures de xoc.

L’Ajuntament de Navàs pren les primeres mesures econòmiques per minimitzar l’impacte econòmic als navassencs i navassenques provocades per les mesures derivades de l’alerta pel Covid-19. Les primeres mesures van dirigides als ciutadans, comerciants i petits autònoms amb la voluntat de contribuir a pal·liar la situació social i econòmica derivada de l’alerta per Coronavirus. Aquestes mesures es centren en l’àmbit del comerç, dels serveis municipals que no es poden prestar i en el pagament de tributs.

 

MESURES DE CARÀCTER ECONÒMIC

1. Mesures de caràcter general

a) Flexibilització del calendari del contribuent per ajornar i/o fraccionar el pagament dels tributs municipals de les famílies, comerciants, autònoms i empreses sense aplicar recàrrecs, quan hi hagi sol·licitud expressa i justificada per compensar els efectes de l’estat d’alarma. Tot i així:

– S’ajorna el pagament de l’Impost de Vehicles en Tracció Mecànica (IVTM). El període de recaptació acabava el 4 de maig i ara serà el 2 de juny.

– La quota de l’IBI que s’havia de pagar el mes de maig es posposarà al mes de desembre, per als qui ho tenen fraccionat.

– Suspendre temporalment els procediments de cobrament iniciats per l’ORGT per via executiva. L’Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d’embargament fins passada la crisi derivada del Coronavirus.

b) Garantir la continuïtat en la contractació pública de serveis i obres previstos per a l’exercici 2020 en la mesura de les noves possibilitats pressupostàries. Tanmateix, des de l’Ajuntament de Navàs es garanteix el pagament puntual de totes les factures a tots els proveïdors per facilitar la seva liquiditat.

2. Bonificacions i ajuts

a) Durant el tancament de La Quitxalla, l’Escola de Música Mestre Josep Maria Castella i el centre esportiu L’Eix, i atès que no hi haurà prestació del servei, no es cobrarà l’import dels rebuts que correspongui als dies que no es prestarà el servei. En la propera quota després de la reobertura de les instal·lacions, es compensaran les quotes cobrades pels serveis municipals no prestats durant el període de l’estat d’alarma.

b) Rebut de les escombraries: es reduirà la taxa de residus dels comerços o establiments pels dies de tancament des de l’inici de l’estat d’alarma fins a la seva finalització.

c) Bars i restaurants: rebaixa de la taxa corresponent a l’ocupació de la via pública (terrasses).

d) Aprovar una partida de 50.000€ d’ajuts destinats a comerciants, petits empresaris i autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència dels impactes de la crisi sanitària i de l’estat d’alarma, mitjançant un pla de reactivació econòmica per al teixit econòmic un cop superada la situació d’emergència sanitària.

e) Taxa del mercat ambulant: no es cobrarà la taxa als paradistes del mercat ambulant dels dissabtes que hagin vist suspesa l’activitat durant el període de l’estat d’alarma.

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

a) Reservar una partida de 50.000€ per a ajuts destinats a emergències socials d’aquelles persones que hagin perdut la seva feina com a conseqüència d’aquests crisi. Això ha de permetre:

– Garantir el subministrament de productes de primera necessitat a les persones que ho necessiten, així com l’accés de la gent gran als aliments, medicaments i altres béns i serveis essencials, habilitant els serveis i recursos necessaris.

– Obrir una línia d’ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos, fruit d’una modificació de la seva relació laboral, i que no poden fer front a aquesta despesa.

– Proporcionar mitjans econòmics per als infants que disposen de beques menjador, mentre duri l’estat d’alarma, a través de les targetes moneder del Consell Comarcal del Bages o a través del Banc d’Aliments de Navàs, en altres casos.

b) Fer un seguiment i avaluació de l’estat de les persones grans amb servei de teleassistència durant i en acabar l’emergència sanitària.

c) Seguiment de les persones més vulnerables del municipi des de l’àrea de Drets Socials. A més, l’Ajuntament posa un telèfon a disposició perquè hi puguin trucar les persones que necessitin algun tipus d’ajuda, o persones grans que viuen soles i que no disposen de xarxa familiar.

d) Garantir el seguiment de casos i d’aplicació dels protocols de prevenció de la violència masclista, especialment mentre duri el confinament.

MESURES DE FOMENT DE L’ECONOMIA LOCAL

a) Superada la crisi, dur a terme una campanya de sensibilització amb l’objectiu de promoure el consum de productes de proximitat i l’economia local.

b) Degut a la suspensió de la Fira de Primavera, mantenir el compromís en reprogramar els diversos actes contractats en altres dates.

MESURES DE CARÀCTER SANITARI

a) S’està duent a terme un pla de desinfecció dels espais i edificis públics, així com de les vies públiques més concorregudes, que garanteixi la protecció de les persones treballadores i personal de neteja.

Finalment, constatar la voluntat de l’Ajuntament de Navàs de seguir implementant noves mesures en matèria econòmica i d’impacte al sector local. Així com, nous ajuts per a les persones per fer front als pagaments, i majors facilitats i flexibilitat davant les obligacions tributàries dels veïns i veïnes. Aquestes són unes primeres mesures sense tenir clar l’impacte de la pandèmia, per tant seguirem estan atents i buscant recursos per si haguéssim d’ampliar les ajudes

El manteniment de l’economia i el teixit productiu, així com l’ajuda social a les persones més necessitades, ha de ser una prioritat de totes les administracions públiques, tant durant com després de la situació d’emergència sanitària que tenim, i en aquest sentit l’Ajuntament de Navàs continuarà implementant accions i mesures, adreçades especialment al sector del comerç i autònoms, així com a les persones més necessitades, posant sempre la vida al centre.

 

Publicació: 31/03/2020 a les 12:47
Altres notícies relacionades
Dilluns 01 de juliol de 2024
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
Dilluns 17 de juny de 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
Dijous 13 de juny de 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
Dijous 06 de juny de 2024
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
Dimecres 05 de juny de 2024
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Dimarts 04 de juny de 2024
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
Divendres 24 de maig de 2024
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
Dijous 23 de maig de 2024
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
Dimarts 21 de maig de 2024
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Subscriu-te a la newsletter de Navàs