Notícies de l'Ajuntament de Navàs

Votació propostes Pressupostos Participatius 18-19

Aquest dimarts ja es van iniciar les votacions dels pressupostos participatius. També us avancem que en aquest enllaç hi trobareu la revista La Placeta amb tots els projectes presentats.

Recordeu que enguany amb les votacions estareu decidint les actuacions que es faran aquest any i també el 2019, per tant aquesta vegada esteu votant per un valor total de 300000€, que és una xifra important i un motiu més per participar i decidir entre tots el futur d’aquest poble.

Enguany els pressupostos participatius podem dir que segueixen la dinàmica que ja es va utiltizar en la darrera edició que ja va incorporar un seguit de millores que el conjunt de la comissió ha trobat encertades. Seguint amb la voluntat de buscar l’apoderament i la conscienciació de la població navassenca enguany es segueix amb la línia ascendent a l’hora de destinar-hi diners, des dels 50000€ de la primera edició fins als 150000€ de l’edició d’enguany. I a més enguany, l’esforç de votació tindrà més incidència perquè hem decidit ajuntar les propostes a realitzar l’any 2018 i les de l’any 2019, per tant enguany la gent decidirà la destinació de 300000€ dividits a parts iguals en les dues anualitats. Aquesta decisió s’ha pres per aprofitar el procés de votació que ja de per sí és complex, combinat amb els ajustos necessaris a nivell de pressupost i també tenint en compte la proximitat de les eleccions municipals del 2019 que podrien aturar la realització d’aquest procés participatiu segons en les dates que es realitzés. Per tant, decidirem 2 anys de cop, amb el compromís que les obres que no s’hagin fet el mes de març de 2019 llavors quedaran incorporades al pressupost però no es realitzaran fins un cop passades les eleccions municipals a finals de maig.

Des de l’Ajuntament estem contents amb la participació en els anteriors processos tot comparant-los amb processos semblants realitzats a altres poblacions, però tot i això ens agradaria que molta més gent participés d’aquest procés, ara ja en la seva fase de votació.Posem per cas, tot simplificant el procés que si votessin 300 persones, cadascuna d’elles estaria decidint aproximadament per 1000€, si en votessin 3000 cadascuna d’elles estaria decidint per uns 100€. Per tant, creiem que és una oportunitat que val molt la pena. Tothom que ha presentat projectes agrairíem que en féssiu difusió per promocionar aquella opció que heu proposat.

 Enguany torna a haver-hi 3 apartats diferenciats de votació i es destinaran a cadascun d’ells 50000€ per cada anualitat, o sigui 100000€.

En el 1rapartat anomenat «Què milloraríeu», seguim amb la voluntat d’intentar transmetre a la ciutadania l’import que ja destinem a cada àrea i que les persones que participin en el procés decideixin quines àrees s’han de reforçar econòmicament. Som conscients que hi ha moltes àrees en les que la ciutadania hi pot veure mancances, i segurament no coincidiríem per tant optem perquè prioritzeu quines àrees reforçar, en aquest cas cada navassenc/a emetrà 2 vots a alguna de les partides proposades. En aquest cas tots els vots tindran una incidència econòmica en els àmbits proposats, per exemple si algú posa un vot a activitats culturals i un altre a comerç local i mercat (exemple per ordre alfabètic) automàticament aquestes partides ja rebran una injecció econòmica que es calcularà sumant el total de vots emesos i dividint-ho per la quantitat assignada a aquesta part (100000€ en dues anualitats).

Exemples pràctics:

-si 500 persones voten i totes emeten 2 vots, hi ha un total de 1000 vots en aquest 1r apartat, com que la quantitat són 100000€ sortiria que cada vot directament injecta 100€ a l’àrea votada, a repartir en les 2 anualitats.

 -si 1000 persones voten i totes emeten 2 vots, hi ha un total de 2000 vots, llavors cada àrea rebria 50€.

Les àrees proposades en la votació són:

activitats culturals, comerç local i mercat, educació, festes, fires, formació per l’ocupació, instal·lacions esportives, joventut, manteniment de camins, parcs i jardins, manteniment de carrers i residència.

El 2n i 3r apartat són propostes que ens heu fet des de la ciutadania i el teixit associatiu del municipi, aquestes propostes van ser acceptades pels nostres serveis tècnics i per la comissió excloent les que no complien els criteris per ser acceptades.

Pel que fa al 2n apartat «Fem-ne una de grossa», en aquest s’hi han presentat propostes d’un pressupost superior a 25000€ i un màxim de 50000€. S’han presentat un total de 6 propostes i en aquest cas la ciutadania només podrà emetre un vot i sortiran escollides les dues propostes més votades. S’intentarà realitzar en 1r lloc l’any 2018 la proposta més votada i l’altra reservar-la per l’any següent. Si les propostes escollides no tinguessin el cost màxim els diners sobrants s’afegirien al conjunt de diners destinats al 3r apartat.

El 3r apartat s’anomena «Els petits canvis són poderosos», en aquesta opció s’han acceptat propostes d’imports des de 500€ fins a un màxim de 25000€. En aquest cas es segueix el funcionament dels anys anteriors i es podran emetre 5 vots i s’escolliran les propostes que tinguin un major percentatge del seu pressupost assolit fins a finalitzar els diners assignats a aquest 3r apartat, per tant s’utilitzarà un criteri de proporcionalitat. En aquest apartat s’hi han presentat 27 propostes. Tornem a posar un exemple, agafant la primera i l’última proposa per explicar el criteri de proporcionalitat.

Exemple pràctic:

-500 persones participen en la votació i totes emeten 5 vots. Per tant, tenim 2500 vots i es podria dir que aproximadament cada vot emès en aquest cas acabaria tenint un valor aproximat de 40€…per tant en aquest apartat i amb aquest exemple de participació emetent 5 vots estaries votant per un valor aproximat de 200€. Si agafem la 1a, la 16a i l’última proposta podrem explicar una mica més bé la proporcionalitat.

La 1a proposta (Placa senyalitzadora al carrer Bisbe Deig) està valorada en 1000€

La 16 proposta (Material divers per l’ús de les entitats (carpes, taules i cadires) està valorada en 7500€

L’última proposta (Asfaltatge del carrer Germans Arnalot) està valorada en 15000€.

Exemple amb participació de 500 persones=2500 vots):

Les tres propostes reben 125 vots, coses que passen i que van molt bé per l’exemple. Es podria simplificar dient que cadascuna rep vots per un valor total de 5000€. La 1a proposta assoliria més d’un 100% del seu pressupost i acabaria sortint escollida, la 16a proposta (carpes) assoliria un 66% del seu finançament (5000 de 7500€) i tambél’última proposta assoliria un 33% del seu cost final (5000 dels 15000€) i en aquest cas les dues últimes propostes quedarien pendents de veure la proporcionalitat assolida per la resta de propostes (i també que no s’hagi esgotat el total dels 100000€). O sigui, s’executaran les que hagin assolit un tant per cent més elevat del seu finançament. Pot ser que una obra amb el 33% acabi sent executada, però ho serà abans la d’un tant per cent superior.

Posem un cas de dubte, la proposta de les carpes rep 100 vots i la de l’asfaltatge 125. En aquest cas la de les carpes, tot i tenir menys vots, té més percentatge assolit de finançament i es faria, ja que ha assolit aproximadament més d’un 50% del seu finançament i aniria per davant de la de l’asfaltatge, que tot i tenir més vots, proporcionalment només assoleix un 33% del seu finançament. O sigui, en aquest cas una proposta amb menys vots surt escollida abans que una altra amb més vots. 

Deixem aquí els exemples, i si teniu algun dubte estarem encantats d’explicar-vos altres casuístiques.

Recordeu que les votacions començaran el dimarts finalitzaran el 7 de setembre, aquella mateixa tarda hi haurà un recompte públic per veure quines propostes han resultat escollides.

Publicació: 21/08/2018 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Dimecres 17 d'abril de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 16 d'abril de 2024
CALENDARI FISCAL 2024
CALENDARI FISCAL 2024
Dimecres 10 d'abril de 2024
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dimecres 27 de març de 2024
DIJOUS TARDA 28 MARÇ SERVEIS TANCATS!
DIJOUS TARDA 28 MARÇ SERVEIS TANCATS!
Dimarts 19 de març de 2024
MIQUEL ALTARRIBA, NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE NAVÀS
MIQUEL ALTARRIBA, NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dilluns 11 de març de 2024
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS PER A JOVES FINS A 35 ANYS
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS PER A JOVES FINS A 35 ANYS
Dilluns 11 de març de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Divendres 08 de març de 2024
La Residència d’Àvies i Avis de Navàs busca treballadores i treballadors
La Residència d’Àvies i Avis de Navàs busca treballadores i treballadors
Divendres 08 de març de 2024
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL PAVELLÓ BLAU I A LA PISTA SANT JORDI DE NAVÀS
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL PAVELLÓ BLAU I A LA PISTA SANT JORDI DE NAVÀS
Divendres 01 de març de 2024
INSPECCIONS ITV A LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
INSPECCIONS ITV A LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Dimarts 27 de febrer de 2024
OBERTS ELS AJUTS PER AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA ADREÇATS A PERSONES DE +65 ANYS
OBERTS ELS AJUTS PER AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA ADREÇATS A PERSONES DE +65 ANYS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs