Deixalleria

Deixalleria

La deixalleria és una instal·lació tancada i vigilada, de manera que no s’hi poden realitzar abocaments incontrolats. Els usuaris que l’utilitzen disposen d’una oficina de recepció on, a banda de dur un registre dels residus que entren, s’informa d’on cal dipositar-los.

La deixalleria esta equipada amb diferents tipus de contenidors: oberts, tancats (per a líquids, per exemple), compactadores (per a residus voluminosos com el paper), etc. A més per a aquells residus especials, compta amb un recinte tancat, aïllat i protegit de la pluja.

La conservació de l’espai i de l’entorn, l’atenció i informació als usuaris i un estricte control de la gestió mitjançant registres són els elements claus que permeten l’òptim funcionament de les deixalleries

Què podeu dur a la deixalleria?

  • Residus especials: Pneumàtics, làmpades, fluorescents, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, electrodomèstics que contenen matèries perilloses, olis minerals usats…
  • Residus ordinaris: Paper i cartró, vidre, envasos o ferralla.
  • Altres residus: Fusta, runes i altres residus de la construcció o restes de poda.
  • Residus voluminosos: Voluminosos i electrodomèstics que no contenen matèries perilloses.

 

DEIXALLERIA MÒBIL
En aquest enllaç trobareu els horaris de la deixalleria mòbil del 2020: Deixalleria mòbil 2020

 

 

Adreça

C/ Pedraforca, s/n

08670 Navàs

Horari
  • Dilluns i festius: tancat
  • Dimarts, dijous, dissabte i diumenge: d’11 a 14h
  • Dimecres i divendres: de 16 a 19h