Serveis Municipals de Navàs

Serveis Municipals de Navàs

Serveis Municipals de Navàs, S.L.U. (a partir d’ara, SMN) és una empresa mercantil amb capital social 100% municipal. Per ser una empresa municipal, el màxim òrgan de govern és la Junta General que està formada pel Ple de l’Ajuntament de Navàs i, per tant , presidida per l’alcalde o alcaldessa de Navàs. L’empresa és un instrument a disposició de les necessitats de l’Ajuntament per a poder realitzar una gestió més efectiva de les responsabilitats que se li assignin ja que el seu funcionament segueix les normes legals de les societats mercantils.

Què fem?

  • Des dels seus inicis, SMN té per objecte principal la gestió de la captació, subministrament i la distribució de l’aigua potable a tot el casc urbà de Navàs i a tots els nuclis rurals i masies del municipi
  • Des de l’any 2014 s’encarrega de la gestió del complex esportiu l’Eix, ampliant així l’objecte de l’empresa incorporant-hi els aspectes de gestió d’instal·lacions esportives i lúdiques.
  • Des del 2018, gestiona el servei de neteja viària i la recollida d’escombraries mitjançant el Porta a Porta