Alcaldia, Comunicació, Turisme, Organització i Noves Tecnologies

Alcaldia, Comunicació, Turisme, Organització i Noves Tecnologies
Genís Rovira Barat
Alcalde de Navàs i Regidor de Comunicació, Turisme, Organització i Noves Tecnologies
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 8 de setembre de 1990

Partit polític: CUP

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives:

Membre de Patronats i/o altres Comissions: Comissió de Nomenclàtor

Correu electrònic: rovirabg@navas.cat

Xarxes socials: Twitter, Instagram, Facebook

Perfil: Graduat en Filologia Catalana i Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’idiomes.

Trajectòria professional: Professor de secundària interí, ha treballat en diferents centres educatius. Actualment té el número congelat per dedicar-se exclusivament a l’alcaldia.

El juny del 2015 assumeix les àrees de Cultura, Promoció Econòmica, Participació i Noves Tecnologies; l’abril del 2017, assumeix també la regidoria de Festes i cedeix la de Promoció Econòmica. El 15 de juny de 2019 és escollit Alcalde de Navàs després de l’acord de govern entre la CUP i ERC. El 26 d’octubre de 2019 renúncia temporalment a l’alcaldia per malaltia, i la torna a assumir el 18 de setembre de 2021.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:

 • Matí: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
 • Tarda: dimarts de 4 a 6 de la tarda.

Retribució anual bruta: 34.000€

Declaració d’activitats i béns 2015

Registre d’interessos Genís Rovira_2019

 

Alcaldia

Alcalde de Navàs des del 18 de setembre de 2021.

 

Regidoria de Comunicació

 • Coordinació dels diferents mitjans de comunicació local.
 • Política municipal de comunicació.
 • Imatge corporativa.
 • Campanyes informatives.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Comunicació.

 

Regidoria de Turisme

 • Polítiques municipals en matèria de turisme.
 • Potenciació turística del municipi amb el focus posat al món rural i el turisme familiar.
 • Impuls de l’Escorxador i la Pallissa com a centres de referència turística.
 • Relació amb les entitats i consorcis turístics d’abast municipal i supramunicipal.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Turisme.

 

Regidoria d’Organització i Noves Tecnologies

 • Secretaria.
 • Unitat de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).
 • Unitat d’informàtica.
 • Elaboració i gestió de processos i modernització de l’Administració.
 • Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Protecció de dades personals.
 • Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies.
 • Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de noves tecnologies.
 • Equips de procés d’informació i programari de serveis municipals.
 • Accés públic a la xarxa d’internet.
 • Organització i optimització de recursos.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea d’Organització i Noves Tecnologies.