Educació, Via Pública i Organització i Noves Tecnologies

Educació, Via Pública i Organització i Noves Tecnologies
Genís Rovira Barat
Alcalde i regidor d'Educació, Via Pública i Organització i Noves Tecnologies
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 8 de setembre del 1990

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives:

Membre de Patronats i/o altres Comissions: Comissió de Nomenclàtor

Correu electrònic: alcaldia@navas.cat / rovirabg@navas.cat

Xarxes socials:

Perfil: Graduat en Filologia Catalana i Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’idiomes.

Trajectòria professional: Professor de secundària interí, ha treballat durant un mes i mig a l’escola Joviat i, ja en l’àmbit públic, ha estat dos mesos a l’Institut La Plana de Vic i un curs sencer a l’Institut Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca, a mitja jornada; durant els dos últims cursos ha estat a l’INS Lluís de Peguera de Manresa. Actualment té el número congelat epr dedicar-se exclusivament a l’alcaldia.

El juny del 2015 assumeix les àrees de Cultura, Promoció Econòmica, Participació i Noves Tecnologies; l’abril del 2017, assumeix també la regidoria de Festes i cedeix la de Promoció Econòmica. EL 15 de juny de 2019 és escollit Alcalde de Navàs després de l’acord de govern entre la CUP i ERC.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:

 • Matí: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
 • Tarda: dimarts de 4 a 6 de la tarda.

Retribució anual bruta: 32000€

Declaració d’activitats i béns 2015

Registre d’interessos Genís Rovira_2019

 

Alcaldia

 • Alcalde de Navàs des del 2019

 

Regidoria d’Educació

 • Política municipal en matèria d’Educació.
 • Promoció, coordinació i manteniment dels col·legis i instituts públics de titularitat municipal.
 • Gestió de l’Escola Municipal de Música.
 • Gestió de l’Escola Bressol Municipal.
 • Suport a les associacions de pares i mares en matèria educativa.
 • Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal i el Consell Municipal d’Infants.
 • Representació i relació amb les entitats educatives d’abast municipal i supramunicipal.
 • Proposta de subvencions per al transport escolar.-Impuls de la normalització lingüística.
 • Organització dels cursos de català per adults.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Educació.

 

Regidoria de Via Pública

 • Activitats en la via pública, autoritzacions recreatives i no recreatives.
 • Ocupacions en via pública.
 • Nomenclatura de carrers i numeracions.
 • Senyalització horitzontal i vertical.
 • Senyalització de sistemes de seguretat (semàfors, alarmes, sensors, etc.)
 • Manteniment de la xarxa de pública de clavegueram.
 • Manteniment dels espais públics: Via pública (calçada, voreres, clavegueram).
 • Manteniment mobiliari urbà, de l’arbrat, la jardineria i jocs infantils existents.
 • Salubritat de solars i tala d’arbres privats.
 • Manteniment edificis municipals.
 • Manteniment d’edificis educatius.
 • Muntatges provisionals municipals.
 • Gestió de les brigades del Servei de Manteniment, Obres i Jardins.
 • Servei i instal·lacions urbanes.
 • Instal·lacions en edificis, fonts ornamentals i equipaments municipals.
 • Infraestructures de serveis, serveis d’aigua potable i de telecomunicacions.
 • Gestió de programes d’eficiència energètica.
 • Seguiment i gestió de xarxes supramunicipals i aplicació de noves tecnologies.
 • Sistemes integrats de telegestió en instal·lacions urbanes.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Via Publica.

 

Regidoria d’Organització i Noves Tecnologies

 • Secretaria.
 • Unitat de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).
 • Unitat d’informàtica.
 • Elaboració i gestió de processos i modernització de l’Administració.
 • Transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Protecció de dades personals.
 • Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies.
 • Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de noves tecnologies.
 • Equips de procés d’informació i programari de serveis municipals.
 • Accés públic a la xarxa d’internet.
 • Organització i optimització de recursos.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Organització i Noves Tecnologies.