Cultura, Festes, Participació i Noves Tecnologies

Cultura, Festes, Participació i Noves Tecnologies
Genís Rovira Barat
Formulari de contacte

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 8 de setembre del 1990

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: No

Membre de Patronats i/o altres Comissions: Comissió de Nomenclàtor

Correu electrònic: rovirabg@navas.cat

Xarxes socials:

Perfil: Graduat en Filologia Catalana i Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’idiomes

Trajectòria professional: Professor de secundària, ha treballat durant un mes i mig a l’escola Joviat i, ja en l’àmbit públic, ha estat dos mesos a l’Institut La Plana de Vic i un curs sencer a l’Institut Sant Andreu de Sant Andreu de la Barca, a mitja jornada. Actualment és professor interí a jornada completa l’INS Lluís de Peguera de Manresa.

El juny del 2015 assumeix les àrees de Cultura, Promoció Econòmica, Participació i Noves Tecnologies; l’abril del 2017, assumeix també la regidoria de Festes i cedeix la de Promoció Econòmica.

Retribució anual bruta: 11.279,16 €

Declaració d’activitats i béns

Regidoria de Cultura

 • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d’activitats culturals.
 • Relacions amb les entitats culturals.
 • Gestió dels equipaments culturals: Biblioteca, Casal Sant Genís, Teatre de Palà….
 • Política municipal en matèria de tradicions populars.
 • Impuls de la normalització lingüística.
 • Organització dels cursos de català per adults.
 • Gestió i potenciació de l’arxiu municipal.
 • Propostes d’autorització d’ús de les instal·lacions municipals per a actes de caràcter no esportiu.
 • Planificació i control de la concessió de subvencions de caire cultural.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Cultura.

 

Regidoria de Festes

 • Planificació i gestió de la Festa Major.
 • Potenciació de les festivitats del nucli i dels nuclis rurals.
 • Coordinació amb les entitats culturals i juvenils.
 • Planificació i control de la concessió de subvencions de caire cultural.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Festes.

 

Regidoria de Participació

 • Facilitar l’accés de la ciutadania a la informació municipal.
 • Gestionar i coordinar els punts de trobada i debat entre el govern municipal i la ciutadania.
 • Afavorir la participació de la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, en la gestió municipal.
 • Fomentar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu.
 • Planificació i gestió dels Pressupostos Participatius.

 

Regidoria de Noves Tecnologies

 • Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies.
 • Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de noves
 • Organització i procediment.
 • Equips de procés d’informació i programari de serveis municipals.
 • Webmasters
 • Accés públic a la xarxa d’internet.
 • Procediments, tasques i control.
 • Organització i optimització de recursos.
 • Planificació i gestió dels serveis ofimatics i informàtics de l’Ajuntament.