Drets Socials i Feminismes

Drets Socials i Feminismes
Helga Iglesias Porta
2a Tinent d'Alcaldia i regidora de Drets Socials i Feminismes
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Artés

Data de naixement: 26 d’agost de 1974

Partit polític: CUP

Portaveu:

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: iglesiasph@navas.cat

Perfil: Llicenciada en Psicologia. Màster en Direcció de RRHH, Postgrau en Inserció Social i Laboral i Postgrau en Educació Emocional.

Trajectòria professional:
– Actualment Psicopedagoga al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Col·laboradora docent a la Universitat Ramon Llull.
– Anteriorment Directora del Centre de Noves Oportunitats per a joves a la Catalunya Central,  i Responsable del Servei d’Inserció Sòcio-laboral a Fundació Ampans.
– Tasques de Docent-formadora en diferents entitats i Tècnica d’Inserció Laboral en l’àmbit social.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:
• Dilluns de 18-20 hores
• Dimecres de 15,30-16,30 – Residència
• Dijous de 19-20 hores

Retribució: 160€ per assistència als plens i 200€ per assistència a la Junta de Govern Local

Registre d’interessos Helga Iglesias_2019

Regidoria de Drets Socials

 • – Atenció social:
  • Polítiques d’atenció social i d’igualtat.
  • Polítiques d’atenció a les persones.
  • Atenció a la infància i a l’adolescència.
  • Atenció a persones de la tercera edat.
  • Atenció a persones i famílies necessitades.
  • Atenció a persones amb diversitat funcional.
  • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
  • Informació, valoració, orientació i assessorament.
  • Circuits d’abordatge integral per a persones amb risc d’exclusió sòcio-laboral.

   

 • – Accions i programes:
  • Programació, coordinació, gestió i control del Club d’Avis i d’Àvies.
  • Programes transversals i de suport per a persones nouvingudes.
  • Servei d’atenció domiciliària (SAD).
  • Seguiment i control de la gestió relacionada amb el servei de telealarmes.
  • Foment del voluntariat.
  • Polítiques de cooperació i solidaritat internacional.
  • Coordinació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats.
  • Campanyes de sensibilització vers la violència de gènere.
  • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Drets socials.

 

Regidoria de Feminisimes

 • Polítiques en favor del feminisme i del col·lectiu LGTBI.
 • Pla d’Igualtat de Navàs
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Feminismes.

Protocol local d'actuació davant violències sexuals en espais públics d'oci

Descarregar