Drets Socials, Residència i Feminismes

Drets Socials, Residència i Feminismes

 

Regidoria de Drets Socials, Residència i Feminismes

 • Atenció social:
  • Polítiques d’atenció social i d’igualtat.
  • Polítiques d’atenció a les persones.
  • Polítiques en favor del feminisme i del col·lectiu LGTBI.
  • Atenció a la infància i a l’adolescència.
  • Atenció a persones de la tercera edat.
  • Atenció a persones i famílies necessitades.
  • Atenció a persones amb diversitat funcional.
  • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
  • Informació, valoració, orientació i assessorament.
  • Circuits d’abordatge integral per a persones amb risc d’exclusió sòcio-laboral.
 • Accions i programes:
  •  Programació, coordinació, gestió i control de la Residència d’Avis i d’Àvies.
  • Programació, coordinació, gestió i control del Club d’Avis i d’Àvies.
  • Programes transversals i de suport per a persones nouvingudes.
  • Servei d’atenció domiciliària (SAD).
  • Seguiment i control de la gestió relacionada amb el servei de telealarmes.
  • Foment del voluntariat.
  • Polítiques de cooperació i solidaritat internacional.
  • Coordinació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats.
  • Campanyes de sensibilització vers la violència de gènere.
  • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Drets socials, Residència i Feminismes.