Drets Socials, Sanitat i Personal

Drets Socials, Sanitat i Personal
Agustí Serra Riba
Formulari de contacte

Lloc de naixement: L’Ametlla de Merola

Data de naixement: 26 de juny del 1947

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: No

Membre de Patronats i/o altres Comissions: –

Correu electrònic: serrara@navas.cat

Xarxes socials: –

Perfil: Delineant i Enginyer Tècnic Mecànic

Trajectòria professional: Ara jubilat, ha treballat de la seva professió durant anys. Fou també regidor de l’Ajuntament de Navàs durant tres legislatures i, durant dos anys, Alcalde. Col·labora en diferents ONG’s, en projectes al Camerun, Marroc o Nicaragua.

Des del juny del 2015, és 4t Tinent d’Alcalde i Regidor-delegat de les àrees de Drets Socials, Sanitat i Personal.

Retribució anual bruta: 190€ per Junta de Govern i 140€ per Ple Municipal

Declaració d’activitats i béns

Regidoria de Drets Socials

 • Polítiques d’atenció social i d’igualtat.
 • Polítiques d’atenció a les persones.
 • Atenció a la infància i a l’adolescència.
 • Atenció a persones de la tercera edat.
 • Atenció a persones i famílies necessitades.
 • Programació, coordinació, gestió i control de la Residència d’Avis.
 • Programació, coordinació, gestió i control del Club d’Avis.
 • Polítiques relacionades amb la immigració.
 • Foment del voluntariat.
 • Seguiment i control de la gestió relacionada amb el servei de telealarmes.
 • Atenció domiciliària.
 • Polítiques de cooperació i solidaritat internacional.
 • Coordinació de les polítiques d’igualtat d’oportunitats.
 • Campanyes de sensibilització vers la violència de gènere.
 • Atenció a la dona.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones.

 

Regidoria de Personal

 • Política de recursos humans de la Corporació Municipal de Navàs.
 • Coordinació general de l’organització del personal.
 • Règim general del personal al servei de la Corporació.
 • Gestió de la negociació col·lectiva.
 • Gestió dels cursos de formació del personal.
 • Prevenció de riscos i salut laboral.
 • Proposta d’instrucció d’expedients disciplinaris i sancionadors.
 • Coordinar els permisos, llicències i vacances del personal al servei de la corporació.

 

Regidoria de Sanitat

 • Política municipal en matèria de protecció i promoció de la salut.
 • Gestió de l’assistència primària.
 • Control de la higiene pública.
 • Control sanitari de les aigües de consum públiques.
 • Polítiques en matèria de consum públic.
 • Campanyes i actuacions en matèria de salut escolar.
 • Relacions institucionals en l’àmbit sanitari.
 • Política municipal en programes de zoonosi.
 • Ordenances en matèria de sanitat d’àmbit municipal.