Educació i Esports

Educació i Esports
Sara Cortina Martín
Formulari de contacte

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 10 d’octubre del 1987

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: No

Membre de Patronats i/o altres Comissions: Consell Municipal d’Educació

Correu electrònic: cortinams@navas.cat

Xarxes socials:

Perfil: Magisteri d’educació física (MEF)

Trajectòria professional: Des del 2008 fins a l’actualitat treballa de mestra en una escola, fent de tutora i d’especialista d’educació física del centre. També ha format part de l’equip directiu com a cap d’estudis durant 4 anys. Al mateix temps ha alternat feines de monitora d’activitats dirigides amb adults i infants. Paral·lelament, és acròbata aèria.

Des del juny del 2015, és 2a Tinent d’Alcalde i regidora-delegada de les àrees d’Educació i Esports.

Retribució anual bruta: 190€ per Junta de Govern i 140€ per Ple Municipal

Declaració d’activitats i béns

Regidoria d’Educació

 • Política municipal en matèria d’Educació.
 • Promoció, coordinació i manteniment dels col·legis públics de titularitat municipal.
 • Gestió de l’Escola Municipal de Música Mestre Josep maria Castella.
 • Gestió de l’Escola Bressol Municipal “La Quitxalla”.
 • Suport a les associacions de pares i mares en matèria educativa.
 • Presidir i dinamitzar el Consell Municipal d’Educació.
 • Presidir i dinamitzar el Consell d’Infants.
 • Gestió del Virus i Virus Bressol.
 • Dinamització del programa de parelles lingüístiques.

 

Regidoria d’Esports

 • Política en matèria esportiva.
 • Promoció de l’esport a tots els nivells, especialment en l’àmbit escolar i l’esport base.
 • Relació amb les entitats esportives.
 • Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives.
 • Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives municipals.
 • Proposta d’autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions per a actes de caire esportiu.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Esports.
 • Organització i dinamització de la Festa de l’Esport.