Esports i Salut Pública

Esports i Salut Pública

 

Regidoria d’Esports

 • Política en matèria esportiva.
 • Promoció de l’esport a tots els nivells, especialment en l’àmbit escolar i l’esport base.
 • Relació amb les entitats esportives.
 • Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives i de l’associacionisme esportiu.
 • Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives
  municipals.
 • Proposta d’autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions per a actes de caire esportiu.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Esports.

 

Regidoria de Salut Pública

 • Protecció de la salut:
  • Zoonosi i tinença d’animals.
  • Control sanitari d’activitats.
  • Control de plagues urbanes i plagues emergents.
  • Control i higiene alimentària.
  • Tractament i vigilància de les aigües.
  • Control sanitari i de salubritat en habitatges, edificis i locals.
  • Control de les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció de la legionel·losi
 • Promoció de la salut:
  • Col·laboració amb el CAP.
  • Prevenció de les drogodependències i promoció d’hàbits saludables.
  • Salut comunitària.
  • Campanyes de salut.
  • Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris.
 • Consum:
  • Inspeccions de consum.
  • Campanyes de sensibilització del consum responsable.
  • Mediació de conflictes consumidor-comerç.
  • Foment de l’associacionisme de consumidors.
  • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Salut Pública.