Governació, Emergències i Via Pública

Governació, Emergències i Via Pública
Lluís Puig Obradors
Regidor de Governació, Emergències i Via Pública
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 3 d’abril de 1961

Partit polític: ERC

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: puigol@navas.cat

Trajectòria professional: Comercial durant molts anys, actualment és professor de pilates i tai-txi, i està acabant la titulació de medicina xinesa i acupuntura.

Retribució: 10.800€

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 del matí a 1 del migdia.

Registre d’interessos Lluís Puig_2019

 1. Àrea de Governació i Emergències:
 • Gestió del servei de la Policia Local.
 • Pla estratègic de la Policia Local
 • Relacions i coordinació amb les forces i cossos de seguretat.
 • Política municipal de protecció civil.
 • Ordenació de la mobilitat i seguretat viària.
 • Educació i seguretat vial a les escoles.
 • Gestió de la senyalització vial, tant vertical com horitzontal.
 • Gestió del Pla de prevenció d’incendis forestals i bombers.
 • Relacions amb les ADF.
 • Planificació de la mobilitat.
 • Gestió del desenvolupament del pla de mobilitat.
 • Estudis i programes de Mobilitat Sostenible.
 • Plans d’autoprotecció i memòries de seguretat.
 • Gestió del personal adscrit a la Policia Local.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Governació i Emergències.
 1. Àrea de Via Pública:
 • Activitats en la via pública, autoritzacions recreatives i no recreatives.
 • Ocupacions en via pública.
 • Nomenclatura de carrers i numeracions.
 • Senyalització horitzontal i vertical.
 • Senyalització de sistemes de seguretat (semàfors, alarmes, sensors, etc.)
 • Manteniment de la xarxa de pública de clavegueram.
 • Manteniment dels espais públics: Via pública (calçada, voreres, clavegueram).
 • Manteniment mobiliari urbà, de l’arbrat, la jardineria i jocs infantils existents.
 • Salubritat de solars i tala d’arbres privats.
 • Manteniment edificis municipals.
 • Manteniment d’edificis educatius.
 • Muntatges provisionals municipals.
 • Gestió de brigades del Servei de Manteniment, Obres i Jardins.
 • Servei i instal·lacions urbanes
 • Instal·lacions en edificis, fonts ornamentals i equipaments municipals.
 • Infraestructures de serveis, serveis d’aigua potable i de telecomunicacions.
 • Gestió de programes d’eficiència energètica.
 • Seguiment i gestió de xarxes supramunicipals i aplicació de noves tecnologies.
 • Sistemes integrats de telegestió en instal·lacions urbanes.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Via Publica.