Governació i Emergències

Governació i Emergències
Lluís Puig Obradors
Regidor de Governació i Emergències
Ampliar Informació

[pàgina en construcció]

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:

 • Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 del matí a 1 del migdia.

Retribució anual bruta:  10.800,00 €

Registre d’interessos Lluís Puig_2019

 

Regidoria de Governació i Emergències

 • Gestió del servei de la Policia Local.
 • Gestió del personal adscrit a la Policia Local.
 • Pla estratègic de la Policia Local.
 • Relacions i coordinació amb les forces i cossos de seguretat.
 • Política municipal de protecció civil.
 • Ordenació de la mobilitat i seguretat viària.
 • Educació i seguretat vial a les escoles.
 • Gestió de la senyalització vial, tant vertical com horitzontal.
 • Gestió del Pla de prevenció d’incendis forestals i bombers.
 • Relacions amb les ADF.
 • Planificació de la mobilitat.
 • Gestió del desenvolupament del pla de mobilitat.
 • Estudis i programes de Mobilitat Sostenible.
 • Plans d’autoprotecció i memòries de seguretat.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Governació i Emergències