Prom. Econòmica, Medi Ambient, Habitatge i Joventut

Prom. Econòmica, Medi Ambient, Habitatge i Joventut

 

Regidoria de Promoció Econòmica

 • Organització de la Fira de Primavera i la Fira de Tardor.
 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat econòmica i creació
  d’empreses.
 • Política municipal en matèria de promoció i protecció del treball.
 • Relacions amb l’INEM i el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Gestió dels plans ocupacionals.
 • Formació ocupacional.
 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat comercial en general.
 • Promoció d’obertura de nous comerços locals.
 • Relacions amb la Cambra de Comerç.
 • Relacions amb la Unió de Botiguers i Serveis (UBIS).
 • Gestió del mercat setmanal.
 • Gestió i coordinació del projecte OMPLE.
 • Ordenació de l’horari comercial, en l’àmbit de les competències municipals.
 • Promoció de l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme.
 • Projecte de Navàs Sobirania Alimentària.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Promoció Econòmica.

 

Regidoria de Medi Ambient

 • Gestió de la contaminació ambiental.
 • Control de paràmetres ambientals (aigua, soroll, sòl, aire, aqüífers i altres factors de qualitat ambiental).
 • Gestió de la qualitat de l’aire.
 • Protecció i promoció de zones agràries i forestals.
 • Protecció, gestió i manteniment d’espais naturals i periurbans.
 • Planificació, gestió, manteniment i seguiment de la recollida i tractament de
  residus municipals.
 • Recollida selectiva i deixalleria municipal.
 • Implantació i seguiment de Pla d’Acció d’Energia Sostenible, plans ambientals.
 • Sobirania energètica.
 • Educació ambiental.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Medi Ambient.

 

Regidoria d’Habitatge

 • Política del sòl i d’habitatge.
 • Creació d’una Oficina Local de l’Habitatge.
 • Programes de rehabilitació d’habitatges.
 • Gestió de la campanya Actualitzem Navàs.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Habitatge

 

Regidoria de Joventut

 • Impuls de programes de dinamització juvenil.
 • Coordinació i promoció d’activitats dedicades als i les joves.
 • Gestió del Punt d’informació juvenil RAIG.
 • Relacions amb les entitats juvenils.
 • Foment de l’associacionisme juvenil.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Joventut.