Promoció Econòmica, Medi Ambient, Protecció de la Salut i Consum

Promoció Econòmica, Medi Ambient, Protecció de la Salut i Consum
Uriel Montesinos Moreno
Regidor de Promoció Econòmica, Medi Ambient, Habitatge, Consum i Protecció de la Salut
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 7 de febrer del 1987

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives:

Membre de Patronats i/o altres Comissions: Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

Correu electrònic: montesinosmu@navas.cat

Perfil: CFGS Animació Sociocultural. Grau en Psicologia. Màster en Recursos Humans a les Organitzacions. Postgrau d’Economia Social, Solidària i Cooperativisme

Trajectòria professional: He treballat durant 9 anys com a peó carni. He estat consultor de selecció de personal a 2 multinacionals i com a tècnic d’ocupació a l’Ajuntament de Manresa i Navàs.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:

 • De dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.

Retribució anual bruta: 24.000€

Registre d’interessos Uriel_2019

Regidoria de Promoció Econòmica

 • Organització de la Fira de Primavera i la Fira de Tardor.
 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat econòmica i creació d’empreses.
 • Política municipal en matèria de promoció i protecció del treball.
 • Relacions amb l’INEM i el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Gestió dels plans ocupacionals.
 • Formació ocupacional.
 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat comercial en general.
 • Promoció d’obertura de nous comerços locals.
 • Relacions amb la Cambra de Comerç.
 • Relacions amb la Unió de Botiguers i Serveis (UBIS).
 • Gestió del mercat setmanal.
 • Gestió i coordinació del projecte OMPLE.
 • Ordenació de l’horari comercial, en l’àmbit de les competències municipals.
 • Promoció de l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme.
 • Projecte de Navàs Sobirania Alimentària.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Promoció Econòmica.

 

Regidoria de Medi Ambient

 • Gestió de la contaminació ambiental.
 • Control de paràmetres ambientals (aigua, soroll, sòl, aire, aqüífers i altres factors de qualitat ambiental).
 • Gestió de la qualitat de l’aire.
 • Protecció i promoció de zones agràries i forestals.
 • Protecció, gestió i manteniment d’espais naturals i periurbans.
 • Planificació, gestió, manteniment i seguiment de la recollida i tractament de residus municipals.
 • Recollida selectiva i deixalleria municipal.
 • Implantació i seguiment de Pla d’Acció d’Energia Sostenible, plans ambientals.
 • Sobirania energètica.
 • Educació ambiental.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Medi Ambient.

 

Regidoria de Consum

 • Inspeccions de consum.
 • Campanyes de sensibilització del consum responsable.
 • Mediació de conflictes consumidor-comerç.
 • Foment de l’associacionisme de consumidors.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Consum.

 

Regidoria de Protecció de la Salut

 • Zoonosi i tinença d’animals.
 • Control sanitari d’activitats.
 • Control de plagues urbanes i plagues emergents.
 • Control i higiene alimentària.
 • Tractament i vigilància de les aigües.
 • Control sanitari i de salubritat en habitatges, edificis i locals.
 • Control de les condicions higiènico-sanitàries per a la prevenció de la legionel·losi.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Protecció de la Salut.