Promoció Econòmica, Món Rural i Emergències

Promoció Econòmica, Món Rural i Emergències
Joan Fernandez Tarrés
Formulari de contacte

Lloc de naixement: Manresa

Data de naixement: 26 de juny del 1975

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: No

Membre de Patronats i/o altres Comissions: –

Correu electrònic: fernandeztj@navas.cat

Xarxes socials:

Perfil: Estudis de Disseny Gràfic i Gràfica Publicitària.

Trajectòria professional: Dissenyador gràfic, actualment treballa en el sector agroalimentari, dins l’àmbit de comunicació.

Regidor de l’Ajuntament de Navàs en la passada legislatura, l’abril del 2017 esdevé regidor-delegat després de la renúncia com a regidora de la Sra. Aida Pérez Martínez i assumeix les àrees de Comunicació i Promoció Econòmica. Amb l’entrada de la regidoria Anna Rubio, cedeix l’àrea de comunicació i assumeix la de Món Rural i Emergències.

Retribució anual bruta: 10.376,76€

Declaració d’activitats i béns

Regidoria de Promoció Econòmica

 • Organització de la Fira de Primavera i les activitats que en deriven.
 • Organització de la Fira de Tardor i les activitats que en deriven.
 • Gestió i planificació de l’OMPLE.
 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat industrial en general.
 • Política municipal en matèria de promoció i protecció del treball.
 • Relacions amb l’INEM i el Servei d’Ocupació de Catalunya.
 • Gestió dels plans ocupacionals.
 • Formació ocupacional.
 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat comercial en general.
 • Relacions amb la Cambra de Comerç.
 • Relacions amb la UBIS.
 • Gestió de la informació als consumidors i usuaris.
 • Política de control de consum, campanyes informatives i preventives sobre consum.
 • Gestió del mercat setmanal.
 • Ordenació de l’horari comercial, en l’àmbit de les competències municipals.

 

Regidoria de Món Rural

 • Conservació de la xarxa de camins i vies forestals.
 • Gestió dels Plans d’Electrificació Rural.
 • Polítiques sobre els nuclis rurals del municipi: Castelladral, El Mujal, Palà de Torroella, Sant Salvador de Torroella i Valldeperes.
 • Política d’agricultura i ramaderia.
 • Gestió i potenciació de l’Alberg de Castelladral.
 • Foment de la rehabilitació de masies rurals.
 • Coordinació dels serveis municipals al sector del Cardener.
 • Neteja de lleres i construcció de punts d’aigua.

 

Regidoria d’Emergències

 • Gestió i coordinació de la política municipal de protecció civil.
 • Gestió del Pla de prevenció d’incendis forestals i bombers.
 • Coordinació amb els Serveis Emergències Mèdiques, ADF i Bombers de Catalunya