Serveis Econòmics i Participació

Serveis Econòmics i Participació
Jaume Casals Ció
2n Tinent d'Alcaldia i regidor de Serveis Econòmics i Participació
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 17 de març del 1975

Partit polític: CUP

Portaveu: Sí

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: No

Membre de Patronats i/o altres Comissions: S

Correu electrònic: casalscj@navas.cat

Xarxes socials:

Perfil: Llicenciat en Filologia Catalana

Trajectòria professional: Professor de secundària. Va ser nomenat alcalde de Navàs el 2011, en què es va formar govern entre la CUP (4 regidors) i ERC (3 regidors). El 2015 va ratificar la seva candidatura esdevenint alcalde degut a la majoria absoluta de la CUP en les últimes eleccions municipals (7 regidors).

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:

Matí: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
Tarda: dimarts de 4 a 6 de la tarda.

Retribució anual bruta: 10.520,00 €

Declaració d’activitats i béns

Registre d’interessos Jaume Casals_2019

 

Regidoria de Serveis Econòmics

 • Pressupost municipal.
 • Gestió pressupostària i control de la despesa.
 • Comptabilitat.
 • Política fiscal i financera.
 • Ordenances fiscals.
 • Gestió de tributs i d’altres ingressos de dret públic.
 • Recaptació tributària.
 • Inspecció tributària.
 • Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer.
 • Control i seguiment de les finances de l’empresa municipal.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Serveis Econòmics.

 

Regidoria de Participació

 • Facilitar l’accés de la ciutadania a la informació municipal.
 • Gestionar i coordinar els punts de trobada i debat entre el govern municipal i la ciutadania.
 • Afavorir la participació de la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, en la gestió municipal.
 • Fomentar el desenvolupament, la millora del teixit associatiu i l’associacionisme veïnal.
 • Gestió dels pressupostos participatius.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Participació.