Cultura, Joventut, Festes, Organització i Noves Tecnologies, Turisme i Habitatge

Cultura, Joventut, Festes, Organització i Noves Tecnologies, Turisme i Habitatge
David Terés Riba
4rt. Tinent d'Alcalde i regidor de Cultura, Joventut, Festes, Organització i Noves Tecnologies, Turisme i Habitatge
Ampliar Informació

Lloc de naixement:  Navàs

Data de naixement: 22 de novembre del 1995

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: ribatd@navas.cat

Perfil: Graduat en Enginyeria de Sistemes TIC

Trajectòria professional: Actualment treballa en l’àmbit del monitoratge i reforç escolar.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita: tardes de dilluns  a dijous

Retribució anual bruta: 10.800€

Declaració d’activitats i béns 2019

 

1. Àrea de Cultura:

 • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d’activitats culturals.

 • Foment de l’associacionisme cultural.

 • Relacions amb les entitats culturals.

 • Gestió dels equipaments culturals: Biblioteca, Casal Sant Genís, Teatre de Palà de Torroella i Pista del Casal de la Gent Gran.

 • Política municipal en matèria de tradicions populars.

 • Gestió i potenciació de l’arxiu municipal.

 • Propostes d’autorització d’ús de les instal·lacions municipals per a actes de caràcter no esportiu.

 • Planificació i control de la concessió de subvencions de caire cultural.

 • Actuació en matèria de memòria històrica.

 • Gestió i protecció del patrimoni històric i arquitectònic.

 • Difusió cultural i artística.

 • Navàs Acció Cultural.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Cultura.

2. Àrea de Joventut:

 • Impuls de programes de dinamització juvenil.

 • Coordinació i promoció d’activitats dedicades als joves.

 • Gestió del Punt d’informació juvenil RAIG.

 • Relacions amb les entitats juvenils.

 • Foment de l’associacionisme juvenil.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Joventut.

3. Àrea de Festes:

 • Planificació i gestió de la Festa Major.

 • Planificació i gestió de les festes dels nuclis rurals.

 • Planificació i gestió del carnaval, l’Estiu a la Fresca i les festes nadalenques.

 • Gestió del pubillatge.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Festes.

4. Àrea d’Organització i Noves Tecnologies:

 • Secretaria.

 • Unitat de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

 • Unitat d’informàtica.

 • Elaboració i gestió de processos i modernització de l’Administració.

 • Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Protecció de dades personals.

 • Foment i promoció del coneixement de les noves tecnologies.

 • Promoció de la implantació dels serveis derivats de l’ús de noves tecnologies.

 • Equips de procés d’informació i programari de serveis municipals.

 • Accés públic a la xarxa d’internet.

 • Organització i optimització de recursos.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Organització i Noves Tecnologies.

5. Àrea de Turisme:

 • Polítiques municipals en matèria de turisme.

 • Potenciació turística del municipi amb el focus posat al món rural i el turisme familiar.

 • Impuls de l’Escorxador i la Pallissa com a centres de referència turística.

 • Relació amb les entitats i consorcis turístics d’abast municipal i supramunicipal.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Turisme.

6. Àrea d’Habitatge:

 • Política del sòl i d’habitatge.

 • Creació d’una Oficina Local de l’Habitatge.

 • Programes de rehabilitació.

 • Gestió de la campanya Actualitzem Navàs.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Habitatge.