Cultura i Joventut

Cultura i Joventut
David Terés Riba
Regidor de Cultura i Joventut
Ampliar Informació

Lloc de naixement:  Navàs

Data de naixement: 22 de novembre del 1995

Partit polític: CUP

Portaveu: No

Membre de Junta de Govern: No

Membre de Comissions Informatives: No

Correu electrònic: ribatd@navas.cat

Perfil: Graduat en Enginyeria de Sistemes TIC

Trajectòria professional: Actualment treballa en l’àmbit del monitoratge i reforç escolar.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita: tardes de dilluns  a dijous

Retribució anual bruta: 10.800€

Declaració d’activitats i béns 2019

 

Regidoria de Cultura

 • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d’activitats culturals.
 • Foment de l’associacionisme cultural.
 • Relacions amb les entitats culturals.
 • Gestió dels equipaments culturals: Biblioteca, Casal Sant Genís, Teatre de Palà de Torroella i Pista del Club d’Avis.
 • Política municipal en matèria de tradicions populars.
 • Gestió i potenciació de l’arxiu municipal.
 • Propostes d’autorització d’ús de les instal·lacions municipals per a actes de caràcter no esportiu.
 • Planificació i control de la concessió de subvencions de caire cultural.
 • Actuació en matèria de memòria històrica.
 • Gestió i protecció del patrimoni històric i arquitectònic.
 • Difusió cultural i artística.
 • Navàs Acció Cultural.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Cultura.
   Regidoria de Joventut
 • Impuls de programes de dinamització juvenil.
 • Coordinació i promoció d’activitats dedicades als joves.
 • Gestió del Punt d’informació juvenil RAIG.
 • Relacions amb les entitats juvenils.
 • Foment de l’associacionisme juvenil.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Joventut.