Pla d’Igualtat

Pla d’Igualtat

En aquest espai us podeu descarregar el Pla d’Igualtat de Gènere 2016-2019 aprovat pel Ple ordinari de la Corporació del mes de maig de 2016, que ha estat elaborat per la regidoria de Drets Socials de l’Ajuntament de Navàs conjuntament amb l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona, que ha fet un treball d’anàlisi exhaustiu amb el personal de l’Ajuntament i amb jornades d’anàlisi obertes a la població.

Fruit de les evidents deficiències en matèria de perspectiva de gènere, del compromís amb la igualtat, en prevenció de la violència masclista, o en les tasques de participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits s’ha elaborat un Pla d’Acció dividit en 5 grans línies estratègiques: el compromís amb la igualtat, l’acció contra la violència masclista, drets socials i qualitat de vida, reformulació dels treballs i dels temps, i finalment, la participació, apoderament i visibilització de les dones en tots els àmbits.

Aquestes 5 grans línies contemplen a la vegada un seguit d’accions a curt, mig i llarg termini, que l’Ajuntament haurà d’implementar al llarg d’aquests quatre anys.