Agenda

Ple de la Corporació
Hora Inici: 2022-01-17 19:30
Hora Fi:
Notice: Undefined index: end in /srv/data/web/vhosts/www.navas.cat/htdocs/wp-content/themes/navas.cat/single-esdeveniment.php on line 82

A) Aprovació de les actes de les sessions anteriors

B) Part resolutiva
1.Expedient 21/2022. Disposicions Normatives (Aprovació, Modificació o Derogació). Aprovació del Codi de Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament de Navàs
2.Expedient 101/2021. Acord extraestatutari de la Mesa General de Negociació, de data 1 de setembre de 2021
3.Expedient 20/2022. Augment retribucions personal any 2022
4.Moció en defensa de la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el català

C) Activitat de control
1.Donar compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia
2.Informacions d’Alcaldia
3.Contestació de preguntes

D) Assumptes sobrevinguts

E) Precs i preguntes

Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament
Publicació: 13/01/2022 a les 13:34
Subscriu-te a la newsletter de Navàs