Navàs Porta a Porta

Navàs Porta a Porta

Amb l’antic sistema de contenidors al carrer, Navàs reciclava un 29% dels residus generats. Hem incrementat aquesta xifra de forma molt substancial, ara estem reciclant un 74% dels nostres residus (sense tenir en compte la deixalleria).

La recollida Porta a Porta ha comportat també altres millores:

1. Reducció en les emissions de CO2, amb l’augment dels residus recollits de forma separada s’ha reduït 60 Tn de CO2 en aquest primer mes d’implantació.

2. Amb l’augment dels materials recuperats s’ha evitat l’extracció de matèries primeres de les fonts naturals.

3. S’han reduït les tones de residus que anaven a dipòsit controlat (abocador). De les 116 Tn de rebuig que es van recollir el febrer de 2017 a les 31 Tn del febrer de 2018.

4. Disminució dels residus generats. Amb el nou model de recollida es redueix un 33 % la quantitat de residus que es generen al nostre municipi. Cap altre model assoleix aquest nivell de prevenció. Això té diverses causes: per una banda desapareixen un seguit de residus no domèstics, és a dir, d’origen industrial, runes, de jardineria… per altra banda cal dir que aquest sistema fomenta un consum més conscient dels residus que es produeixen, ja que tothom som co-responsables de la seva gestió, i es tendeix a comprar productes amb menys embolcalls.

5. Augment dels residus portats a deixalleria. Els residus especials portats a deixalleria han augmentat en un 39%. Això és degut al fet que que amb el sistema de contenidors molts d’aquests residus tòxics o voluminosos no es gestionaven correctament i, en conseqüència, anaven a parar als contenidors de carrer. El resultat d’això és que aquests residus que abans anaven a l’abocador ara van a parar als circuits de recuperació de materials.

6. Augment d’un 61 % de les peticions de servei de recollida de voluminosos porta a porta.

7. Major recuperació de matèria orgànica i de més qualitat. La matèria orgànica recollida és de 284 grams per habitant i dia i arriba a nivells de qualitat del 97% segons les caracteritzacions fetes per l’Agencia de Residus de Catalunya. Això és possible gràcies a l’ús de bosses compostables per una banda, i de la baixa quantitat de materials impropis barrejats a aquesta fracció. Com més alt nivell de qualitat, més econòmic surt el preu d’abocament de cada tona, per tant, cal que continuem amb aquesta tendència.

 

COMPOSTATGE
El compostatge domèstic esdevé una eina important en la prevenció de residus. Gestionar la matèria orgànica en origen redueix la quantitat de residus que cal recollir, transportar i gestionar en instal·lacions de tractament. A Navàs actualment tenim 63 compostaires i 32 habitatges més n’han sol·licitat un de nou.
Els veïns que fan servir el compostatge per gestionar la matèria orgànica, tenen accés a un descompte a la taxa d’escombraries sempre que les inspeccions periòdiques que es realitzen corroborin que la matèria orgànica d’aquell habitatge es gestiona d’aquesta manera. Des de l’Ajuntament es convocaran uns tallers de compostatge per poder difondre com es fa per obtenir un bon compost i com fer per que el procés de compostatge evolucioni correctament.
Cada any, l’Ajuntament rep mitjançant subvenció alguns compostadors, i aquests són cedits als veïns i veïnes del municipi, en aquests moments tenim més sol·licituds que compostadors i per tant tenim una petita llista d’espera de sol·licitants i estem treballant per poder-la resoldre tant aviat com es pugui.

OBJECTIU AMBIENTAL
Augmentar el reciclatge dels residus municipals al 65 %. Objectiu assolit i hem superat els objectius marcats per la Generalitat i per Europa.
Amb tot cal mantenir el nivell d’èxit assolit per tal de mantenir una bona gestió ambiental i també econòmica del municipi.

OBJECTIU ECONÒMIC
No augmentar la taxa de residus o si és viable disminuir-la. Objectiu assolit.
En aquest quadre comparem el balanç d’un mes, de la recollida amb contenidors (febrer 2017) i amb la recollida porta a porta (febrer 2018).
Amb el sistema porta a porta augmenten els ingressos com a conseqüència de la venda de materials reciclables; augmenten també les despeses, la recollida no és tan mecanitzada i s’incrementa la despesa destinada a recursos humans.
Els ingressos són molt menors que les despeses que es generen per la recollida i tractament dels residus, aquesta diferència és assumida per la taxa de residus que es paga anualment. Com es pot observar el balanç amb els sistema porta a porta surt millor que amb la recollida amb contenidors.

OBJECTIU SOCIAL
Municipalitzar el servei de recollida de residus. Objectiu assolit. Quin interès hi ha darrera d’una municipalització? Que el poble de Navàs tingui garantit els serveis públics universals (aigua, residus,…), aquests siguin de qualitat i els recursos que es generin de la seva gestió es dediquin al servei del poble i no al benefici privat.

RECORDA
Redueix la compra de materials destinats a un sol ús. Dona una segona vida útil als teus objectes. La majoria de materials poden tenir una segona oportunitat, reparant-los o donant-los.
Compra a granel sempre que sigui possible. Vés a comprar amb cistell o carro de la compra. Utilitza carmanyola o embolcall reutilitzable pels teus esmorzars i berenars. Procura cuinar poc fregit, l’oli és un dels residus més perillosos si no es gestiona correctament.
L’us de bosses compostables per la matèria orgànica augmenta de manera significativa la qualitat del compost resultant. Són bosses més cares que les de plàstic i el seu ús per gestionar les restes de cuina fa que es redueixi l’impacte ambiental de manera significativa. No les utilitzis per a altres fraccions de residus, ja que seria malbaratar un recurs valuós. A cada habitatge de Navàs li correspon un número de bosses gratuïtes segons la quantitat de membres de l’habitatge, quan un habitatge sobrepassi aquesta quantitat no se’n donaran més fins el següent any. Quan necessitis bosses compostables per la matèria orgànica, pots demanar-les a l’oficina de Serveis Municipals a la plaça de l’Ajuntament de manera gratuïta.

 

Horari de recollida per als grans productors

Descarregar