Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El Pla d'ordenació urbanística municipal (abreujat POUM), és l'instrument de planejament urbanístic bàsic per a l'ordenació integral del territori d'un municipis. D'acord amb la legislació d'Espanya i de les respectives Comunitats Autònomes, té per objecte l'establiment de l'ordenació del territori planejant, definint el model d'utilització del sòl a llarg termini

La classificació del sòl que vincula tot el del territori planejat amb un destí urbanístic bàsic així com amb el corresponent règim jurídic. La definició dels elements fonamentals de l'estructura general de l'ordenació urbanística, és a dir les vies de comunicació principals, els equipaments i serveis comunitaris més rellevants i les zones verdes o lliures.

En aquesta pàgina hi trobeu els documents corresponents al Text Refòs del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal de Navàs aprovat definitivament el mes d'abril de 2019

Normes Urbanístiques

Normes Urbanístiques PUM Navàs
Descarregar

Fitxes urbanústiques

Fitxes Urbanístiques POUM Navàs
Descarregar

o2.02 Classificació del sòl – Altres nuclis de Navàs

o2.02 Classificació del sòl – Altres nuclis de Navàs
Descarregar

o3 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable - Nucli de Navàs

o3 Ordenació del sòl urbà i urbanitzable - Nucli de Navàs
Descarregar

o04 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs

o04 Ord sòl no urbanitzable - Municipi de Navàs
Descarregar

o05 PE Patrimoni - Municipi de Navàs

o05 PE Patrimoni - Municipi de Navàs
Descarregar