ACTUALITZEM NAVÀS!

Actualitzem Navàs

L’Ajuntament de Navàs fa un pas endavant per actualitzar el municipi degut a una situació d’envelliment del parc d’habitatges. Es promocionaran les reformes dels habitatges vells per tornar-los a posar en circulació en el mercat immobiliari, com a fórmula per augmentar la capacitat residencial del municipi. A més aquesta renovació anirà enfocada a potenciar la sobirania energètica, fent una aposta molt clara per les energies renovables i l’eficiència energètica dels edificis. I això vol dir bonificar les obres que apostin per les energies renovables i així reduir, fins a eliminar, la gran dependència energètica de les grans companyies, que segueixen apostant clarament per un model energètic especulatiu i de fonts no renovables.

Bonificacions per reformar habitatges i locals comercials

Els inicis de la campanya Actualitzem Navàs es concreten amb l’aprovació de les noves ordenances fiscals durant el passat Ple Municipal, celebrat el dilluns 29 d’octubre. En aquestes noves ordenances s’han contemplat fortes bonificacions de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Aquest impost és del 3’7% del cost total de l’obra i s’ha de pagar sempre que realitzem obres en els nostres immobles. Però en diversos casos podràs sol·licitar el retorn econòmic d’una bona part del ICIO. Te’l bonificarem en un 95% en el cas que facis obres de millora o rehabilitació de façanes, en obres que fomentin l’ús eficaç de l’aigua i/o la recollida i reaprofitament d’aigua de pluja, en obres que fomentin l’estalvi energètic i/o utilització d’energies renovables, i en obres o reformes de modernització d’establiments comercials i de servei. Una bonificació del 90% en el cas que es realitzin obres que afavoreixin la promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques. I una bonificació del 75% en el cas de realitzar una rehabilitació d’habitatges amb una antiguitat superior als 40 anys.

Nous horitzons per Actualitzar Navàs

Tanmateix la campanya seguirà presentant propostes que estimulin la renovació dels habitatges antics, l’ús de les energies renovables, la mobilització d’habitatges actualment en desús cap al mercat del lloguer, promocionant el lloguer social i altres formes d’adquisició d’habitatge com la masoveria urbana o les cooperatives d’habitatge, entre d’altres. A principis del 2019 es preveu l’inici d’una Taula Municipal de l’Habitatge, una eina per fomentar la participació social en la decisió de les noves polítiques d’habitatge que s’han d’implementar de forma urgent i necessària. Tota una aposta de l’Ajuntament per encaminar el municipi cap a la sobirania residencial i energètica.

Publicació: 12/11/2018 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dimarts 16 de Gener de 2018
Interrupció dels serveis d'Administració electrònica
Dimarts 25 d'Abril de 2017
El robot d’Star Wars, R2-D2, al TICdate de Navàs
Dimarts 23 de Febrer de 2016
L'OAC compta amb un terminal de pagament per targeta de crèdit
Divendres 17 d'Abril de 2015
La TICdate ja està en mode ON
Dimecres 15 d'Abril de 2015
Concert d' "instròniks Quartet"
Dilluns 13 d'Abril de 2015
TECNOLOGIA, INNOVACIÓ I CREATIVITAT A LA FIRA DE PRIMAVERA
Dilluns 29 de Setembre de 2014
La Ticdate de Navàs, a la Maker Faire de Roma
Dimarts 29 d'Abril de 2014
ANDREU VEÀ, PARLARÀ AVUI SOBRE ELS INVENTORS D’INTERNET
Dimarts 29 d'Abril de 2014
Andreu Veà: Esperant la fibra òptica
Dijous 10 d'Abril de 2014
Programa d'actes del Tic Date Navàs
Dilluns 10 de Juny de 2013
Nova web en fase de proves
Subscriu-te a la newsletter de Navàs