Notícies sobre Comerç de Navàs

Ajuda econòmica als establiments afectats per la Covid-19

S’obre la convocatòria per a demanar la subvenció en l’àmbit del comerç al detall i de determinats serveis de proximitat que s’han vist afectats per la crisi de al Covid-19, amb la finalitat de donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Navàs que s’han vist obligats a tancar o bé han patit una davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50%, per així poder fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que s’han continuat pagant, com la llum, l’aigua, lloguer, salaris i seguretat social.

 

– Qui pot sol·licitar l’ajuda?
Els o les beneficiaris/es d’aquestes subvencions seran les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Navàs i que desenvolupin una activitat comercial i/o de servei abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia de la Covid-19. Adjunt us hi deixem les bases, però a grans trets:
              • L’activitat comercial o de serveis ha d’haver estat declarada no essencial, i per tant,  haver-se vist afectada  pel tancament, degut a les mesures de confinament decretades.
              • En cas d’haver pogut continuar la seva activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma,  haver sofert una davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50%, respecte el mateix període de l’any anterior.
              • No podran rebre l’ajut aquells que, malgrat tenir l’establiment tancat, hagin continuat cobrant quotes als seus usuaris.
– Com es podrà sol·licitar l’ajuda?
Les sol·licituds d’ajut es formalitzaran presentant el document emplenat “Sol·licitud ajudes comerç 2020” que us adjuntem en aquesta notícia. Aquest document s’ha d’adjuntar a una instància general a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Navàs (https://navas.eadministracio.cat/info.0 o a www.navas.cat)  i han d’anar acompanyades de la següent documentació:
1. El NIF/NIE.
2. Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi del Covid-19.
3. Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi del COVID-19 (adjunta al document “Sol·licitud ajudes comerç 2020”).
4. Justificant de despesa vinculada a l’activitat durant el període de tancament superior a la subvenció sol·licitada, i del seu pagament. En el cas que s’hagi sol·licitat l’aplaçament de quotes de la Seguretat Social, cal presentar aquesta sol·licitud en lloc del rebut del pagament.
5. Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altre subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n’ha rebut alguna juntament amb la de l’ajuntament no supera la despesa justificada.
6. Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut (pàgina inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full descarregat de la banca on-line).
7. Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
8. Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
9. Acreditació de caiguda de ingressos superior al 50% de la facturació mensual (només en el cas d’establiments no obligats a tancar) amb la presentació de: Llibre registre de les factures emeses i rebudes; llibre diari ingressos i despeses i llibre registre de vendes i ingressos o de compres, i despeses del mateix període 2019 i 2020. Els autònoms no obligats a portar llibres han d’acreditar les dades per un mitjà de prova admès en
– Pressupost total a atorgar:
50.000 €
– Quantia de l’ajuda?
Un màxim de 400 € per sol·licitant.
– Fins quan la podem sol·licitar?

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació a la seu electrònica municipal i finalitzarà el dia 15 de juny de 2020.

Bases reguladores i Convocatòria subvenció comerç COVID19

Descarregar
Publicació: 29/05/2020 a les 16:34
Altres notícies relacionades
Divendres 26 de Juny de 2020
Reobert al públic el pàrquing del Passeig Ramon Vall
Dimarts 21 d'Abril de 2020
ARRIBA LA 88A FIRA DE PRIMAVERA, EN VERSIÓ CONFINADA
Diumenge 22 de Març de 2020
COMUNICAT: SUSPENSIÓ DE LA FIRA DE PRIMAVERA
Dilluns 17 de Febrer de 2020
Curs gratuït de manipulació d'aliments
Dimecres 15 de Gener de 2020
Obert el període d'inscripció per a la Fira de Primavera
Dimecres 04 de Desembre de 2019
Arriba el Nadal a Navàs
Dilluns 28 d'Octubre de 2019
Seguim comprant a Navàs
Dijous 18 de Juliol de 2019
Obert el període d'inscripcions per poder participar a la Fira de Tardor
Dilluns 01 de Juliol de 2019
Viatges en avió aquest estiu? Et deixem informació que et pot interessar
Dimecres 27 de Març de 2019
Obert el període d'inscripció per participar a la Fira de Primavera
Dilluns 08 d'Octubre de 2018
Dinar amb aliments ecològics i de proximitat
Dijous 14 de Setembre de 2017
Navàs a les jornades "Societat civil, alimentació i ciutats sostenibles" que es fan a València
Dimarts 04 de Juliol de 2017
La campanya Navàs Sobirania Alimentària segueix més viva que mai!
Dilluns 22 de Maig de 2017
El model alimentari a debat en la Jornada de Sobirania Alimentària
Dimecres 17 de Maig de 2017
JORNADES PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA
Subscriu-te a la newsletter de Navàs