Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-noticia.php on line 22

Notícies de festes a Navàs

Bases del Concurs de Cartells de la Festa Major de Navàs 2014

PRIMER- El tema del cartell serà la Festa Major de Navàs. Els participants podran presentar tantes obres inèdites com desitgin. Queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent

SEGON- El cartell haurà d’adoptar la forma vertical, el seu format serà de 33 x 48 cm, i si es creu convenient s’instal·larà en un bastidor de cartró o cartró ploma.

TERCER- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, de manera que la seva reproducció gràfica sigui fàcil.

QUART- Als treballs, figurarà de forma visible els següents logos: el de l’Ajuntament de Navàs, el de la Generalitat de Catalunya i el de la Diputació de Barcelona. I també la inscripció: FESTA MAJOR DE NAVÀS (del 20 al 26 d’agost de 2014).

CINQUÈ- Els treballs presentats portaran al revers un lema, que figurarà també a l’exterior d’un sobre tancat, dintre del qual anirà el nom, l’edat, l’adreça de l’autor i un telèfon de contacte. Els originals remesos des d’altres poblacions s’enviaran a ports pagats.

SISÈ- La presentació d’originals s’efectuarà al Registre General de l’Ajuntament de Navàs, fins les 13.30 hores del dia 27 de juny de 2014, per lliurament personal o qualsevol altre procediment, i es farà arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Navàs (Emma Ribera Planas).

SETÈ- El jurat estarà format per persones vinculades a la cultura i al món de la festa, sent president el que ho és de la Comissió de Festes o persona en qui delegui.

VUITÈ- S’atorgarà un premi de 300 € al millor cartell de la Festa Major.

NOVÈ- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

DESÈ- Per a decidir el/la guanyador/a del concurs, el jurat tindrà en compte la qualitat artística i, especialment, la seva expressivitat i contingut propi com a anunciador de les festes. Serà molt important la creativitat, la innovació i el disseny.

ONZÈ- El treball premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Navàs, i la Comissió de Festes farà l’ús que estimi convenient.

DOTZÈ- Els treballs no premiats hauran de ser retirats pels/per les seus/seves autors/res o persona autoritzada, prèvia comprovació de la identitat, entenent que renuncien a la propietat dels seus treballs aquelles persones que en l’esmentat termini no passin a retirar-los per l’Ajuntament de Navàs.

TRETZÈ- El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs.

CATORZÈ- Els participants autoritzen legalment a l’Ajuntament de Navàs i li cedeixen els drets d’imatge i de dades personals per a l’edició i divulgació dels cartells per a la promoció i dinamització del concurs d’enguany. Els cartells i dades que es publiquin a la web, exposició, fulletons, etc… seran exclusivament per aquesta finalitat i no seran cedides a tercers ni sotmeses a altres processos de tractament de la informació, tal i com estableix l’article 18 de la Constitució i regulat a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

ÚLTIMA- Les bases d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants, pel sol fet de participar-hi. Així mateix.

Per a més informació: 93.839.00.22, raig@navas.cat (Emma Ribera Planas)

Navàs, 13 de maig de 2014

Publicació: 30/05/2014 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dilluns 01 de juliol de 2024
JA TENIM EL PUBILLATGE NAVASSENC 2024
JA TENIM EL PUBILLATGE NAVASSENC 2024
Divendres 21 de juny de 2024
I AMB L'ARRIBADA DE L'ESTIU US PRESENTEM LA PROGRAMACIÓ DE TOC D’ESTIU 2024!
I AMB L'ARRIBADA DE L'ESTIU US PRESENTEM LA PROGRAMACIÓ DE TOC D’ESTIU 2024!
Dilluns 17 de juny de 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
Dijous 06 de juny de 2024
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
Dimecres 24 d'abril de 2024
FESTA MAJOR DE CASTELLADRAL 2024
FESTA MAJOR DE CASTELLADRAL 2024
Dimecres 10 d'abril de 2024
FESTA AMB PD DONCSELLES I DJ COSTIX
FESTA AMB PD DONCSELLES I DJ COSTIX
Dilluns 08 d'abril de 2024
DOCUMENTAL I TAST AMB "WOUNDED LAND2
DOCUMENTAL I TAST AMB
Divendres 05 d'abril de 2024
92a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
92a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
Dimecres 27 de març de 2024
CANTADA DE CARAMELLES A NAVÀS, CASTELLADRAL I PALÀ DE TORROELLA
CANTADA DE CARAMELLES A NAVÀS, CASTELLADRAL I PALÀ DE TORROELLA
Divendres 09 de febrer de 2024
ARA SI QUE JA EL TENIM AQUÍ, EL CARNESTOLTES REGANSER DE NAVÀS!
ARA SI QUE JA EL TENIM AQUÍ, EL CARNESTOLTES REGANSER DE NAVÀS!
Dimarts 30 de gener de 2024
III FESTA MAJOR ALTERNATIVA FEMINISTA DE NAVÀS
III FESTA MAJOR ALTERNATIVA FEMINISTA DE NAVÀS
Dilluns 29 de gener de 2024
OBERT EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A PARTICIPAR A LA FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS (13 i 14 d’abril de 2024)
OBERT EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A PARTICIPAR A LA FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS (13 i 14 d’abril de 2024)
Dilluns 22 de gener de 2024
LA SETMANA MÉS BOJA A NAVÀS PEL CARNESTOLTES!
LA SETMANA MÉS BOJA A NAVÀS PEL CARNESTOLTES!
Dijous 18 de gener de 2024
EL CARNESTOLTES REGANSER ARRIBA A NAVÀS!
EL CARNESTOLTES REGANSER ARRIBA A NAVÀS!
Dilluns 18 de desembre de 2023
CAVALCADA REIS MAGS 2024
CAVALCADA REIS MAGS 2024
Subscriu-te a la newsletter de Navàs